Kazuistika č. 2

82letá žena po zánětu středouší vlevo ošetřeném v nedávné době a nyní přijata pro poruchu vědomí


Anamnéza

 

NO: Před měsícem náhle vzniklá hluchota vlevo, ošetřena na ORL ambulanci, zjištěn chronický zánět středního ucha vlevo, kultivace hnisu z paracentézy: S. pneumoniae, léčena antibiotikem, stav zlepšen, nicméně trvá závrať. Nyní nalezena doma na zemi, jako kolapsový stav s krátkodobým bezvědomím, vyšetřena a ošetřena na traumatologii, poté neurologem, odkud byla zase poslaná na neurologickou ambulanci (zde hodnoceno jako amentní stav - bez centrální neurologické symptomatologie), po vyšetření základních laboratorních testů, kdy zjištěna leukocytóza, elevace CRP, hypokalémie, odeslána na infekční kliniku jako septický stav.


RA: nevýznamná
EA: neuvedena
PSA: starobní důchodce, bydlí sama
OA: Vzhledem k stavu vědomí pacientky anamézu čerpáno z dokumentace UNIS: st.p. CHCE , st.p. HYE pro myom
AA: neuvádí
FA: bez chronické medikace
Abusus: kouří 15 cg/d, alkohol snad nepije


Fyzikální nález

TT 36,6st.C, SF 88 /min., TK 150/95mmHg, sO2 96%. Při vědomí, neklidná, stolice řidká vodnatá bez patolog. příměsi (po celé posteli), orientovaná pouze osobou, neorientována časem ani místem, afebrilní, hydratace: snížená, výživa: kachektická, orientačně neurologicky: bez lateralizace, ameningeální. Klidově eupnoe, bez icteru, bez cyanozy, bez krvácivých projevů, bez otoků. Hlava - poklepově nebolestivá, bez zn. traumatu, zornice izo, foto +/+, skléry anikterické, spojivky růžové, výstupy n. trigeminu nebolestivé, inervace n. facialis v normě. Nos a uši bez výtoku, jazyk plazí středem, bez povlaku. Krk - LU a thyroidea nezvětš., karotidy - pulsace symetrická, šelesty neslyším, náplň KŽ normální. Hrudník - symetrický, poklep sonorní, dýchání čisté sklípkové bez v.d.f., AS reg. 2 ozvy ohr, bez šelestů. Břicho - pod niveau, prohmatné, palp. nebolestivé, bez hmatné patol.rezistence, peristaltika +, H a L nezvětš. Tapott. bil negat. DK - bez zn. otoků a zánětu.na HKK paličkovité prsty Periferní pulzace hmatné. Páteř - obratlové trny na poklep nebolestivé. P.r.: bez zn. melény či enteroragie


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

 

Parametr hodnota jednotka referenční meze
buňky záplava polymorfonukleárů
350 lymfocytů
/3 µl ≤15
bílkovina 9,18 g/l 0,15-0,60
glukóza 0,05 mmol/l 2,2-4,0
laktát 22.7 mmol/l 0,9-2,8
chloridy 113 mmol/l 116-130

 

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací a ostatní paraklinická vyšetření

Zobrazovací vyšetření:

CT mozku

 
CT mozku, kostní okénko
 

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:


Diagnostický závěr

Určete a co nejpřesněji zapište všechny diagnózy.


Terapie

Navrhněte a zdůvodněte léčbu. Můžete si pomoci doporučenými postupy v literárních referencích.