E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Zúčastněte se přednášky na platformě MS Teams (podle rozvrhu) nebo si ve vámi zvolený čas spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 17. 12. 2020
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče prezenčně
4.    Očkování Očkování - multimediální: 1. část, 2. část -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 3. 12. 2020
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic v SISu kaz. 1, kaz. 2 3. 12. 2020
7.    Gastrointestinální infekce Střevní infekce - multimediální kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 4. 12. 2020
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie Hepatitidy - multimediální: část 1, 2 nebo na serveru medicalmedia.eu kaz. 1, kaz. 2 test 11. 12. 20
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 16. 12. 20
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně kvíz 3. 12. 2020
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 9. 12. 20
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 16. 12. 20
14.    Neuroinfekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 9. 12. 20
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy Zoonózy - multimediální: část 1, 2, 3, 4 nebo na serveru medicalmedia.eu v testu tématu 8
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) Infekce HIV - multimediální: 1. část, 2. část, Oportunní infekce (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2 11. 12. 20
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu v SISu kaz. 1 16. 12. 20
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1 15. 12. 20
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína Malárie
Helmintózy
Arbovirózy
(multimediální)
kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 11. 12. 20
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

Zde budete nacházet pokyny k samostatné přípravě.

 

První týden

 

29. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky.

 

Těšíme se na vás 30. listopadu 2020 na setkání v Síti a následující den osobně na obou klinikách - studijní skupina 15 začíná v ÚVN a skupina 16 v NNB. Zatím si obstarejte učebnici.

Během prvního týdne si nastudujete témata, která se vztahují k infekcím dutiny ústní a dýchacích cest, tedy témata 5 a 6, přečtete kapitoly v učebnici a dalších zdrojích, zodpovězte otázky u kazuistik - 3 otázky na infekční mononukleózu a otázku na léčbu pacienta z kazuistiky č. 2, zašlete vyřešený obrazový kvíz k tématu 5 a dokončení kazuistik tématu 6 do 3. 12. 2020. Přečtěte si i kazuistiky covidu-19 (téma 23), ale na otázky neodpovídejte, názory na použití léků se změnily.

Pro dopnění tématu 23 (covid-19) doporučuji přečíst si některý z přehledových článků dostupných on-line (ze stránky infekce.cz):

Do konce týdne nastudujte i enteroinfekce (téma 7) a pošlete dokončení kazuistik do 4. 12. 2020.

 

Druhý týden

 

7. 12. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně (téma 5), byly jednoduché. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

Nejpřekvapivější a mimořádná je diagnóza kazuistiky č. 3. Pokud byste v praxi hned nevyslovili suspekci na uvedenou diagnózu, neměly by vás nechat klidnými anurie, alarmující hodnoty krevního obrazu a výrazná elevace urey a kreatininu. Klinický obraz nebyl příliš nápadný. Podobný vzestup renálních ukazatelů bychom očekávali spíše při profúzním průjmu! Hluboká trombocytopenie nepatří do obrazu průjmových infekčních onemocnění.

Výsledky testu na exantémy jsou zde.

Během týdne se seznámíte s dalšími tématy: začátkem týdne se naučte infekce kůže a měkkých tkání a neuroinfekce (12 a 14), abyste do středy středy 9. 12. 20mohli dokončit kazuistiky a správně odpovědět na otázky.

Ve středu 9. 11. 2020 se přihlásíte přes MS Teams k seznámení s diagnostikou parazitóz. Do konce týdne si připravte další témata, abyste mohli do pátku 11. 12. 20 odeslat odpovědi k tématům:

 

Přeji hodně zdraví a pokud možno dost času na studium.

 

Třetí týden

 

14. 12. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

V pondělí 14. 12. 2020 se uvidíme se studenty kroužku 15, studenti z kroužku 16 se budou věnovat samostudiu. V úterý 15. 12. bude prezenční výuka pro všechny.

Během následujícího týdne je třeba dokončit zbylá témata. Do úterý 15. 12. 2020 si přečtěte vertikální infekce, abyste dokázali dokončit kazuistiku k tématu 18 a ve středu si projděte témata 9, 13 a 17. Kazuistiky vám pomohou orientovat se v antibiotikách. Ve čtvrtek 17. 12. 2020 budete na platformě MS Teams probírat téma 4 (Očkování) a na lekci se připravte poslechem ozvučené přednášky. Během středy 16. 12. 2020 pošlete dokončené kazuistiky k tématům (9, 13, 17, 18) a do čtvrtka 17. 12. 2020 vypracovaný test na antibiotika, což je poslední podmínka zápočtu, který dostanete distančně v pátek 18. 12. 2020.

Jako studentům předchozích kroužků, připomínám osnovu, jak utřídit informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

 

Srdečně zdravím; na stránce se ještě dozvíte dokončení kazuistik a řešení testu.

 

 

14. 12. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

ještě jednou vás zdravím v adventním čase. Protože se vám před koncem roku nahromadily další studijní a pracovní povinnosti, oddaluji termíny k zaslání odpovědí do začátku týdne před Vánoci (21.-22. 12. 20), kdy vám umístím vzorová řešení a budou vám zapsány zápočty.

 

17. 12. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

zde je slíbená ozvučená prezentace as. Astera:

 

18. 12. 20:

A ještě nový formát přednášek prof. Chalupy, s kterými jste se mohli seznámit na úložišti medicalmedia.eu:

 

21. 12. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

Závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku budete mít během dneška 21. 12. '20 zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

Své odpovědi porovnejte se skutečným průběhem případů:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

Téma infekce v těhotenství a infekce novorozenců (téma 18) obsahuje jednu kazuistiku jako drobný příklad k ilustraci problematiky. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky.

U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).

Drobnou připomínku mám k psaní pořadí diagnóz - na první místo obecně píšeme tu základní, nejvýznamnější, pak ty méně důležité. Do budoucna sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pořadí diagnóz uváděné v úmrtním listu se řídí vlastními pravidly (morbus principalis - causa mortis - complicationes - inventus accessorius). Latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

Dovolte ještě malou poznámku k pravopisu názvů léků. Drobnosti se tolerují. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (international nonproprietary names, INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno vždy -micin (gentamicin, isepamicin).

 

Přeji příjemné strávení vánočních svátků a těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 21. 12. 2020, odkazy na dokončení kazuistik a správné odpovědi testů zaslepeny 8. 3. 2021