Kazuistika č. 2

29letá žena po 3týdenním pobytu v Malajsii přichází pro artralgie, exantém a horečku


Anamnéza

NO: před čtyřmi dny se vrátila z třítýdenního zájezdu v Malajsii, od toho dne se objevily bolesti zápěstí a kolen, T 37,3 °C, na trupu nesvědící vyrážka.
EA: před 4 dny návrat z třítýdenního turistického pobytu v Malajsii, kde byla poštípána komárem a pijavicemi v pralese, trochu se koupala i ve sladké vodě, vodu pila balenou, ale jedla i z nádobí oplachovaného v potoce, očkování před cestou proti břišnímu tyfu, VHA+B, brala Malarone, nyní ještě dobírá.


RA: matka alergik, jinak bezvýznamná
SA: svobodná, bydlí sama, má stálého partnera
PA: geolog, pracuje v prospektorské firmě
OA: AT, frct levého zápěstí, v dětství sledována pro šelest na srdci, s ničím se neléčí
AA: prach, sledována není
GA: těhotná není
FA: HAK, nyní ještě Malarone 1 tabl/d
Abusus: nekouří, alkohol nepije, drogy neužívá


Fyzikální nález

T: 37,3 °C, TK 120/80, lucidní, orient, hydratace dostatečná, eutrofická, kůže - anikterická, na trupu opálená, drobný plochý téměř splývající makulopapulózní exantém, bez krvácivých projevů, akra teplá, pulzace na perif. hmatné, hlava - nebol., oči, uši, nos bez výtoku, farynx klidný, tonsily nezv., uzliny nezv., šíje volná, dýchání čisté, akce bradykardie, 60/min., chvílemi nepravidelná, snad respirační arytmie, ozvy ohr. bez šelestu, břicho - klidné, hepar, lien nezv., DK - bez otoků, ameningeální.
 

 

Exantém   Obr. 1: Exantém

 


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací a ostatní paraklinická vyšetření

Zobrazovací vyšetření:


Elektrofyziologická a funkční vyšetření:


Průběh

Pacientka přijata pro febrilie a exantem po pobytu v Malajsii. První dva dny hospitalizace byla febrilní, dále již byla afebrilní. Laboratovní hodnoty byly bez výraznější patologie, zánětlivé ukazatele byly nízké a aktivity jaterních enzymů nebyly elevované. Exantem byl zpočátku na trupu, drobnoskvrnný až splývající, postupně bledl, ale 5. den došlo k novému výsevu na končetinách a krku. Jinak je pacientka bez obtíží, přetrvávají nevýrazné artralgie velkých kloubů. Šestý den je pacientka v dobrém stavu, afebrilní propouštěna do ambulantní péče. Při dimisi je ještě na celém těle patrný blednoucí exantém.


Diagnostický závěr

Usuzujete na

Váš tip pošlete e-mailem na známou adresu.

 

Zpět
20. Cestovní a tropická medicína
Úvodní stránka

© 10. 5. 2020