15. LYMFADENOPATIE, INFEKČNÍ MONONUKLEÓZA, ZOONÓZY

21. 5. 2020

Úvod

Nastudujte kapitoly Epidemiologická charakteristika zoonóz, Infekční mononukleóza a syndrom infekční mononukleózy a Lymfadenopatie v učebnici (strany 14, 127-132 a 375-380)


 

Stručný přehled (o infekční mononukleóze a lymfadenopatii)

Lymfadenopatie je v klinickém obrazu dominující nález u tularemie, felinózy, infekční mononukleózy, tuberkulózy a toxoplasmózy. Ulceroglandulární forma tularemie vzniká nejčastěji po manipulaci s nakaženým zajícem. Objeví se horečka, primární léze a zduření regionální lymfatické uzliny. Potvrzení diagnózy je možné sérologicky, ale protilátky se objevují opožděně. V léčbě se používá kombinace antibiotik, někdy je nezbytný operační výkon. Felinóza je vcelku vzácné onemocnění, které se může projevit subakutně probíhající lymfadenopatií po škrábnutí kočkou. Tuberkulóza krčních lymfatických uzlin (skrofulóza) vzniká obvykle propagací plicní tuberkulózy. Akutní uzlinová forma toxoplasmózy je typická klinická manifestace primoinfekce. Nebezpečná je pro těhotné ženy. K nákaze dochází buď nedostatečně tepelně zpracovaným masem, nebo kontaktem s kočkami. Diagnostika je převážně sérologická. Léčba se rezervuje pro primoinfekci těhotných žen, oční formu a reaktivaci (např. mozkovou toxoplasmózu) u imunodeficientních a imunosuprimovaných jedinců, speciálně u HIV pozitivních.

 


 

Podklady přednášky

 


Literatura

  1. Epidemiologická charakteristika zoonóz, Infekční mononukleóza a syndrom infekční mononukleózy, Lymfadenopatie. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 14, 127-132, 375-380.
  2. Geleneky M, Prášil P, Kodym P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy. Datum vydání: listopad 2017. Dostupné z: https://www.infekce.cz/DoporToxo17.htm.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět.

  1. Jak stanovíte diagnózu infekční mononukleózy podle klinických příznaků a laboratorních nálezů?
  2. Porovnejte krevní obraz s diferenciálním rozpočtem u infekční mononukleózy a angíny.
  3. Která agens mohou způsobit syndrom infekční mononukleózy?
  4. Vysvětlete pojmy lymfadenopatie, lymfadenomegalie, uzlinový syndrom a rozlište formální rozdíly.
  5. Uveďte základní epidemiologické a klinické charakteristiky infekčních lymfadenopatií.
  6. Které anamnestické, klinické a laboratorní údaje jsou důvodem pro podrobnější vyšetření po nálezu zvětšené uzliny?
  7. Za jakých okolností je indikována biopsie lymfatické uzliny?

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 21. 5. 2020