Kazuistika č. 1

53letá morbidně obézní pacientka s tranzverzální míšní lézí a po amputaci obou dolních končetin byla odeslána k hospitalizaci pro horečku při rozsáhlém, nejspíše infikovaném dekubitu v gluteální oblasti


Anamnéza

NO: Dekubity na hýždích dlouhodobě, ošetřuje přítel, před týdnem postupné zhoršení lokálního nálezu v oblasti hýždě vlevo. Od včera febrilní, max. T 38,3 °C, bolesti nyní neudává, včera 1krát zvracela, jiné obtíže neudává. Dnes vyšetřena u PL, při celkovém vyšetření popsáno rozsáhlé nekrotické infikované ložisko dekubitu, proto pacientka odeslána na traumatologickou ambulanci. Zde proveden odběr na KO a základní biochemické testy. V laboratoři prokázána leukocytóza s neutrofílií a signifikantní elevace CRP. Po dohodě s ordinářem služby byla přijata na naši kliniku.


EA: o styku s infekcí neví

RA: nevýznamná vzhledem k současnému onemocnění

OA: běžná dětská onemocnění, arteriální hypertenze na terapii, chronická ICHS, stp. NSTEMI přední a spodní stěny, DM2T ma PAD, dyslipidémie na terapii, morbidní obezita, metabolický syndrom, chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, těžká polyneuropatie kombinované etiologie, stp. VHA in anam., chronická VHB a VHC dle parere, objemná inoperabilní břišní kýla, paraplegie po polytraumatu před 10 lety, stp. transverzální míšní lézi, stp. vysoké stehenní amputaci LDK, stp. podkolenní amputaci PDK po pádu z invalidního vozíku před 8 lety (fraktura dist. femuru a bérce, komplikováno gangrénou a flebotrombózou s nutností amputace), smíšená poúrazová inkontinence, stp. appendektomii, nikotinismus in anam.

AA: pyly

FA: Baclofen 25 mg tbl. po. 1-0-1, Berodual N inh. d.p., Cymbalta 60 mg tbl. po. 0-0-1, Euphyllin CRN 300 tbl. po. 1-1-1, Helicid 20 mg cps. po. 1-0-0, Kalium chloratum 500 mg tbl. po. 1-0-0, Lyrica 150 mg tbl. po. 2-0-2, Moduretic tbl. po. 1-0-0, Motilium 1-0-1, Pentomer Retard 400 mg tbl. po. 1-0-1, Siofor 1000 mg tbl. po. 1-1-1, Amaryl 3 tblo. po. 1-0-0, Rilmenidin tbl. po. 1-0-0, Telmisartan 80 mg tbl. po. 1-0-0, Vasocardin 100 mg tbl. po. 1-0-1, Warfarin 3 tbl. po. 1-0-0, při bolesti Doreta


PSA: ID, v hmotné nouzi, nesoběstačná, stará se přítel


Fyzikální nález

T 36,3 °C, TF 87/min., TK 117/73, DF 14/min., při vědomí, orientovaná, spolupracuje, psychomotorické tempo pomalé, kůže bez ikteru, cyanózy, krvácivých projevů či exantému, hydratace v normě, morbidně obézní, periferie teplá, dobře prokrvená, hlava mezocef., facies lunata, zornice izo, foto ++, bulby volně pohyblivé všemi směry bez nystagmu, výstupy n. V nebol., inervace n. VII intaktní, hrdlo klidné, krční LU nehmatné, AS prav., ozvy dvě ohr., dýchání alv. s četnými pískoty a vrzoty, t.č. bez vlhkých fenoménů, břicho obézní, měkké volně prohmatné, ale pro konstituci velmi obtížně vyšetřitelné, H pod oblouk, L naráží, jizva po laparatomii, ventrální hernie, stp. vysoké stehenní amputaci LDK, stp. podkolenní amputaci PDK, rozsáhlý dekubitus III. st. na dorzální části pravého pahýlu a v gluteální oblasti, s nekrotickou kůží, bez fluktuace, intenzivně zapáchající

 

Kazuistika 1   Obr. 1: St. p. vysoké stehenní amputaci LDK, st. p. operaci rozsáhlého dekubitu lokalizovaného na dorzální straně pahýlu LDK, po reamputaci a nekrektomii, defekt ohromného rozsahu postihující také kost kyčelní

 


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologické vyšetření:

Antibiotikum [1][2][3][4][5]
oxacilin R
ampicilin C R R
amoxicilin/klavulanát C R R
ampicilin /sulbactam C R
piperacilin /tazobactam C R
cefalotin C R R
cefuroxim C R
cefotaxim C R
ceftazidim C R
cefepim C R
cefoperazon /sulbactam C R
imipenem C R
meropenem C R
kotrimoxazol C R R
tetracyklin R R C
tigecyklin R C C
erythromycin R R
clindamycin R
vankomycin C
teikoplanin C C
gentamicin C R R
amikacin C R R
ciprofloxacin C R R
chloramfenikol C R R
colistin R C
linezolid C
mupirocin C
rifampicin C
flukonazol C
itrakonazol C
amfotericin B C
nystatin C
pimafucin C

 


Zobrazovací a ostatní paraklinická vyšetření

Zobrazovací vyšetření:

 

CT pánve   Obr. 2: CT: Topogram

 

 

CT pánve   Obr. 3: CT: transverzální řez v úrovni pánve

 

 

CT   Obr. 4: CT koronární řez

 

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:

Konziliární vyšetření:


Diagnostický závěr

Sepište všechny diagnózy, které se dají vyčíst z anamnézy, fyzikálního nálezu a pomocných vyšetření.


Terapie

Zvolte kombinaci antibiotik a jejich dávkování podle citlivosti izolátů .


Skutečný vývoj

Dozvíte se po odeslání vašich diagnóz a zvolených antibiotik.

Zpět
12. Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce
Úvodní stránka

© 7. 5. 2020