Kazuistika č. 2

76letá žena s čtyřdenní anamnézou subfebrilií a bolestí v pravém podžebří


Anamnéza

NO: Pátý den se necítí dobře, kdy měla zimnici, naměřila si zvýšenou teplotu. Začalo ji bolet v pravém podžebří. Bolesti má hlavně nalačno. Měla nauzeu, ale nezvracela. Stolice je pravidelná, nyní udává, že je mírně kašovitá. U PL vyšetřen CRP z prstu (POCT) - vysoká hodnota.
EA: o styku s infekcí neví, před 4 dny chlebíčky s majonézou


RA: otec i matka zemřeli na stáří
PSA: starobní důchodkyně
OA: arteriální hypertenze na terapii, st.p.operaci levého prsu pro cystu
GA: postmenopauza
AA: neguje
FA: Prestarium Neo 1-0-0, Detralex 2-0-0
Abusus: nekouří, alkohol nepije


Fyzikální nález

TT 37,0 °C, P 108, TK 117/78, při vědomí, orientovaná, v klidu eupnoe, hydratace dobrá, kůže bez ikteru, bez cyanozy, bez krvácivých projevů, zornice izo, bulby volně pohyblivé, bez nystagmu, hrdlo klidné, AS prav, šelest neslyším, dýchání čisté, sklípkové, břicho nad niveau, pro obezitu hůře prohmatné, játra ani slezinu nehmatám, palpačně citlivé v pravém podžebří, Murphyho příznak +, peritoneální příznaky 0, peristaltika +. DKK s otokem kolem kotníků, lýtka měkká, ameningeální


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací vyšetření

 

Nativní snímek břicha   Obr. 1: Nativní snímek břicha: Kličky střevní přiměřené šíře, bez dilatace, bez hladinek. Pouze plynná náplň v ojeidnělé kličce tenue v levém mezogastriu, bez dilatace subfrenia bez přítomnosti volného vzduchu. Orientačně bez patologických stínů kalcifikační sytosti v předpokládaném průběhu močových a žlučových cest. Bez strukturálních změn na zobrazeném skeletu, degenerativní změny axiálního skeletu, coxartróza vpravo. Flebolit v MP. Bez známek ileózního stavu či pneumoperitonea

 

CT břicha   Obr. 2: CT břicha: Játra nezvětšena, jaterní parenchym nativně snížené denzity, okolo 33HU. Žlučník velmi objemný 100 × 65 × 69 mm s vrstevnatou stěnou fundu, hypodenzního obsahu, výrazně zanořen do jaterního parenchymu, lehké prosáknutí tuku v lůžku žlučníku.

 

 

Kazuistika 1   Obr. 3: CT břicha a pánve (koronární řez): Játra nezvětšena, cysta v levém laloku jater vel. 40 × 23 mm, jaterní parenchym nativně snížené denzity, okolo 33HU. Intrahepatické žlučovody nerozšířeny, žlučník velmi objemný 100 × 65 × 69 mm s vrstevnatou stěnou fundu, hypodenzního obsahu, výrazně zanořen do jaterního parenchymu, lehké prosáknutí tuku v lůžku žlučníku. Pankreas lipomatozní, nezvětšen, bez ložiskových změn v parenchymu, ductus Wirsungi nerozšířen.

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická vyšetření:

Endoskopické metody:


Terapie

Dozvíte se po zodpovězení otázek.


Průběh

76letá hypertonička přijata s akutní cholecystitidou s vysokými zánětlivými ukazateli, hypokalemií, na CT prokázána pericholecystitida. Zvedena parenterální ATB terapie [___ čím? ___], rehydratována, suplementace kalia, podána symptomatická terapie. Na ATB terapii pozvolna klesají zánětlivé parametry, ale po týdnu dochází se vzestupu bilirubinu a jaterních testů, zejména obstrukčních enzymů, a následně také k rozvoji akutní pankreatitidy. Proto byla realizována ERCP, provedena papilotomie, extrahován konkrement z oblasti vyklenuté papily a několik drobných konkrementů z ductus choledochus, obnoven odtok žluči, přítomnost hnisu ve žluči svědčí pro cholangoitidu. Eskalována ATB terapie [___ čím? ___]. Po výkonu se stav pacientky zlepšuje, bolesti břicha ustupují, nezvrací, perorální příjem dobře toleruje, ikterus regreduje, je afebrilní, KP kompenzovaná. Klesají zánětlivé parametry, hodnoty jaterních testů i bilirubinu, aktivita sérových pankreatických enzymů se normalizuje. Propuštěna v dobrém celkovém stavu domů.


Úkoly

Sepište diagnózy a navrhněte antibiotickou léčbu.

 

Zpět
8. Virové hepatitidy a infekční hepatologie
Úvodní stránka

© 22. 5. 2020