E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 5. 11. 2020
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče prezenčně
4.    Očkování v SISu -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 22. 10. 2020
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic v SISu kaz. 1, kaz. 2 22. 10. 2020
7.    Gastrointestinální infekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 23. 10. 2020
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie zde (pdf), na serveru medicalmedia.eu kaz. 1, kaz. 2 test 30. 10. 2020
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 3. 11. 2020
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně test 26. 10. 2020
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 26. 10. 2020
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 30. 10. 2020
14.    Neuroinfekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 26. 10. 2020
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy zde (pdf) v testu tématu 8
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) zde (pdf), zde (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2 30. 10. 2020
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu v SISu kaz. 1 3. 11. 2020
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1 4. 11. 2020
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína Malárie
Helmintózy
Arbovirózy
(multimediální)
kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 30. 10. 2020
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

První týden

 

16. 10. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky.

 

Těšíme se na vás 19. října 2020.

 

19. 10. 20:

Nejdříve si obstarejte učebnici. Nastudujte témata, která se vztahují k infekcím dutiny ústní a dýchacích cest, tedy témata 5 a 6, přečtěte kapitoly v učebnici a dalších zdrojích, zodpovězte otázky u kazuistik - 3 otázky na infekční mononukleózu a otázku na léčbu pacienta z kazuistiky č. 2, zašlete vyřešený obrazový kvíz k tématu 5 a dokončení kazuistik tématu 6 do 22. 10. 2020. Přečtěte si i kazuistiky covidu-19 (téma 23), ale na otázky neodpovídejte, názory na použití léků se změnily. Do konce týdne nastudujte i enteroinfekce (téma 7) a pošlete dokončení kazuistik do 23. 10. 2020.

V pondělí 26. 10. '20 byste měli být připraveni na témata infekce kůže a podkoží (téma 12), exantémová infekční onemocnění (téma 11) a neuroinfekce (téma 14). Rozvrhněte si studium tak, abyste si látku promysleli a odpovědi pošlete výše uvedeným e-mailem do 26. 10. 2020.

Další pokyny přijdou (nejspíše začátkem příštího týdne). Budou přizpůsobeny možnostem prezenční výuky.

 

Druhý týden

 

25. 10. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně (téma 5), byly jednoduché. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

Pro dopnění tématu 23 (covid-19) doporučuji přečíst si některý z přehledových článků dostupných on-line (ze stránky infekce.cz):

V pondělí se uslyšíme na výuce v platformě MS Teams a upozorním vás na důležité informace v tématech Neuroinfekce a Exantémová onemocnění (11 a 14), abyste mohli dokončit kazuistiky a správně odpovědět na otázky v testu na exantémy a kožní projevy. Podle situace na klinikách si povíme, jestli se v úterý 27. 10. přihlásíte přes MS Teams, nebo ještě s vypětím sil uskutečníme prezenční výuku. Rozhodně si připravte další témata, abyste mohli po volné středě ve čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 20 odeslat odpovědi k tématům:

Přeji hodně radosti z objevování.

 

 

27. 10. 20:

Děkuji za zaslané odpovědi. Vidím, že jste se připravili a dávali pozor na přednáškách. Výsledky testu na exantémy naleznete zde. Dokončené kazuistiky jsou zde:

Podařilo se dokončit komentované přednášky z tropické medicíny pro asynchronní distanční výuku:

Přednášky nelze spustit v Internet Exploreru (ostatní prohlížeče fungují). Podklady k přednášce o neuroinfekcích jsem vám slíbil a po drobných opravách (aktualizacích) umístím.

 

Dobrovolníkům děkuji za pomoc ve zdravotnictví. Přeji pokud možno klid na studium.

 

 

29. 10. 20:

Zbývají témata:

Abyste měli čas na studium antibiotik, bylo by rozumné nastudovat výše uvedená témata a poslat odpovědi do středy 4. 11. 2020. Do čtvrtka 5. 11. 2020 vypracujte test na antibiotika. Po zaslání odpovědí dostanete zápočet distanční formou (do SISu). Upřesňující pokyny vám sdělíme v průběhu příštího týdne.

O víkendu načerpejte síly. Pokud pracujete jako dobrovolníci pro zdravotnictví, umožníme vám úpravy harmonogramu přípravy ke zkoušce. Můžete se přihlásit k individuální nebo skupinové konzultaci.

 

 

31. 10. 20:

Prof. Chalupa pro vás připravil komentovanou prezentaci k tématu 8 a umístil na server Medical Media (www.medicalmedia.eu):

 

4. 11. 20:

Závěrečný test na antibiotika je:

Zašlete odpovědi a dostanete zápočet. Přijměte ještě radu, podle jakých kritérií si máte pamatovat informace o antibiotikách:

 

Do konce bloku se vám ještě ozvu s dokončenými kazuistikami.

 

6. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

Závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku budete mít během dneška 6. 11. '20 zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

 

Zcela na závěr porovnejte své odpovědi se skutečným průběhem případů:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

Téma infekce v těhotenství a infekce novorozenců (téma 18) obsahuje jednu kazuistiku jako drobný příklad k ilustraci problematiky. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky.

U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).

Správné odpovědi na antibiotický test se dozvíte na zdejší stránce během víkendu.

Drobnou připomínku mám k psaní pořadí diagnóz - na první místo obecně píšeme tu základní, nejvýznamnější, pak ty méně důležité. Sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pořadí diagnóz uváděné v úmrtním listu se řídí vlastními pravidly (morbus principalis - causa mortis - complicationes - inventus accessorius). Latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

Dovolte ještě malou poznámku k pravopisu názvů léků. Drobnosti se tolerují. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (international nonproprietary names, INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno vždy -micin (gentamicin, isepamicin).

 

Těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.

 


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © odkazy na vzorové odpovědi a řešení testů zaslepeny 9. 11. 2020