Kazuistika č. 1

62letý pacient přijat s třídenní anamnézou zvracení a profúzního průjmu


Anamnéza

 

NO: Před 3 dny asi za 2 hodiny po večeři v trenčínské restauraci se objevily křečovité bolesti břicha, profúzní průjem, zvracení, teplotu si neměřil, k lékaři na Slovensku nešel kvůli pojištění, pro zvracení a průjem nepil, dnes se vrátil do ČR, po celou cestu ze Slovenska zvracel, měl zimnici a trval průjem – objemné vodnaté zelené stolice. Přivezen RZP, během převozu lucidní, spolupracující, TK 90/60. Nyní při přijetí bolesti břicha výrazné nejsou, je zesláblý, neudrží se nohou. Asi den nepil, močil včera. (Během příjmu telefonuje manželka na ambulanci, že vylévala čaj z termosky, kde byly i střepy. Pacient však uvádí, že čaj z termosky nepil.)
EA: Obtíže začaly na Slovensku, den před obtížemi večeřel v restauraci v Bratislavě polévku a klobásu, během dne si v Bratislavě dal 2× zmrzlinu a hroznové víno, které koupil v obchodě a opláchl vodou, k večeři v Trenčíně kuřecí závitek


RA: otec zemřel v 88 letech na CMP, otec i děd měli cca od 75 let potíže s prostatou, matka zemřela na plicní embolii po fraktuře DK v 68 letech
PSA: 2 měsíce starobní důchodce, předtím technik
OA: APE, HSL při operaci pro podezření pro poúrazové krvácení do dutiny břišní
AA: neudává
FA: léky trvale neužívá
TA: pije cca 7dl vína za den, nekuřák (doutník 5× za rok)


Fyzikální nález

Afebrilní, P 96/min., prav., TK 90/60. Afonický, dehydratovaný, pro slabost se neudrží na DK. Kůže čistá, turgor povadlý. Sklery anikterické, spojivky růžové, jazyk oschlý, povleklý, hrdlo klidné. Dýchání čisté sklípkové, akce srd. prav., ozvy ohr. Břicho: jizva po HSL staršího data klidná, měkké bez známek perit. dráždění. DK bez otoků, bez varixů. Men. jevy negat.

 


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření v dalším sledu:


Zobrazovací vyšetření


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:


Diagnostický závěr

Stanovte diagnózu sami.

 


Terapie

Navrhněte terapii, určete množství a složení rehydratačních roztoků.

 


Doplňující otázka

Napište okolnosti, které jsou důvodem podání antibiotik u salmonelózy.

 

Zpět
7. Gastrointestinální infekce
Úvodní stránka

© 7. 5. 2020