E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Tabulka: Témata kurzu, učební materiály a termíny splnění požadavků

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 15. 10. 2020
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče prezenčně
4.    Očkování v SISu -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 4. 10. 2020
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic v SISu kaz. 1, kaz. 2 4. 10. 2020
7.    Gastrointestinální infekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 8. 10. 2020
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie zde (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2 test 8. 10. 2020
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 13. 10. 2020
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně test 4. 10. 2020
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 12. 10. 2020
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 12. 10. 2020
14.    Neuroinfekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 4. 10. 2020
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy zde (pdf) v testu tématu 8 8. 10. 2020
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) zde (pdf), zde (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2 9. 10. 2020
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu v SISu kaz. 1 13. 10. 2020
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1 14. 10. 2020
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína zde (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 7. 10. 2020
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

První týden

 

23. 9. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky.

 

Těšíme se na vás 29. září 2020.

 

29. 9. 20:

Doufám, že vás prezenční výuka zaujala. Nejdříve si obstarejte učebnici. Nastudujte témata, která se vztahují k infekcím dutiny ústní a dýchacích cest, tedy témata 5 a 6, přečtěte kapitoly v učebnici a dalších zdrojích, zodpovězte otázky u kazuistik - 3 otázky na infekční mononukleózu a otázku na léčbu pacienta z kazuistiky č. 2, zašlete vyřešený obrazový kvíz k tématu 5 a dokončení kazuistik tématu 6.

V pondělí 5. 10. '20 byste měli být připraveni na témata exantémová infekční onemocnění (téma 11) a neuroinfekce (téma 14). Rozvrhněte si studium tak, abyste si látku promysleli a odpovědi pošlete výše uvedeným e-mailem do 4. 10. 2020.

Další pokyny přijdou (nejspíše začátkem příštího týdne). Budou přizpůsobeny možnostem prezenční výuky.

 

Druhý týden

 

5. 10. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně, vám nedělaly problémy. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní.

Řešení kvízu s exantémy je zde.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

Pro dopnění tématu o aktuální informace si přečtěte učivo tématu 23 (covid-19). O covidu-19 slyšíme každý den, takže odpovědi neposílejte, jenom si je rozmyslete.

Přeji hodně radosti z objevování.

 

8. 10. 20:

Odpovědi na otázky na covid-19 a další průběh tří kazuistik naleznete zde. Zájemci o ucelenou informaci o covidu-19 si mohou přečíst přehledové články (jeden od primáře Dlouhého a kolektivu a druhý od dr. Trojánka a kolektivu), které byly umístěny na www.infekce.cz. Zde naleznete i řadu dalších aktualit a doporučení.

Diagnózu kazuistiky č. 1 tropických nemocí (tématu 20) jste samozřejmě napsali správně. Jen upozorňuji na změnu přístupu k léčbě nekomplikované tropické malárie. Antimalarikum chlorochin je skutečně uvedeno v učebnici, nicméně dnes je rezistence P. falciparum k chlorochinu natolik rozšířena, že se chlorochin k léčbě tropické malárie prakticky nepoužívá a lze jej použít jen u tropické malárie akvírované na Haiti a v Dominikánské republice. Chlorochin je možné použít u non-falciparum infekcí. Lékem první volby nekomplikované malárie P. falciparum se tak v současnosti stal artemeter (20 mg) + lumefantrin (120 mg) (tj. Riamet, Coartem) 8 tbl./den po 3 dny ve schématu 4 tbl. a dále a 4 tbl. po 8, 24, 36, 48 a 60 hod. Při nedostupnosti artemisininů lze použít i kombinaci atovachon/proguanil (Malarone), ale působí trochu pomaleji. Meflochin (Lariam) by byl rovněž vhodný, ale není už v ČR registrován a i v zahraničí je obtížně dostupný. Své závěry dalších kazuistik tropických nemocí (tématu 20) můžete porovnat se skutečnými průběhy:

 

9. 10. 20:

Dokončené kazuistiky enteroinfekcí (téma 7) jsou zde:

Nejpřekvapivější a mimořádná je diagnóza kazuistiky č. 3. Pokud byste v praxi hned nevyslovili suspekci na uvedenou diagnózu, neměly by vás nechat klidnými anurie, alarmující hodnoty krevního obrazu a výrazná elevace urey a kreatininu. Klinický obraz nebyl příliš nápadný. Podobný vzestup renálních ukazatelů bychom očekávali spíše při profúzním průjmu! Hluboká trombocytopenie nepatří do obrazu průjmových infekčních onemocnění.

Abyste si mohli opravit své závěry z kazuistik a testu tématu 8, podívejte se na

Reálně posuďte své znalosti a doučte se vše potřebné. Do pondělí dokončete kazuistiky infekce HIV. Omylem jsem vám závěry prozradil. Pokud vám to neuniklo, přesto si kazuistiky projděte poctivě. Jedná se o velmi charakteristické diagnózy s dosti typickým průběhem.

 

Těším se na setkání s některými z vás v pondělí.

 

 

Třetí týden

 

13. 10. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

Čas kvapí a váš rychlokurz infekčního lékařství se blíží ke konci. Své průběžné závěry porovnejte s dokončenými kazuistikami témat:

Do konce kurzu vám zbývá dokončit téma infekce ledvin a močových cest (téma 9) a sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu (téma 17), které spolu v kazuistikách spolu úzce souvisí. Termín pro odeslání byl určen na dnešek, ale bude stačit, pokud je pošlete zítra 14. 10. s kazuistikou infekce v těhotenství. Až se budete učit o sepsi, určitě se seznamte s přednáškami vyvěšenými v SISu. Mezi nimi je i přednáška prof. Holuba o sepsi (a jejím moderním chápání = definice Sepsis-3 - což se už do naší učebnice nedostalo).

Téma infekce v těhotenství a infekce novorozenců (téma 18) obsahuje jednu kazuistiku jako drobný příklad k ilustraci problematiky. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky.

S antibiotiky jste se seznamovali průběžně. Na závěr odpovězte na otázky testu na antibiotika a pošlete e-mailem do čtvrtku 15. 10. 2020 (pokud máte dostat zápočet v pátek 16. 10. '20), popř. podle vašich časových možností i později. Znovu si tedy projděte základní informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

 

Do konce bloku se vám ještě ozvu s dokončenými kazuistikami.

 

16. 10. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

Dokončení zbylých kazuistik a vzorové odpovědi testu i s komentářem k vašim odpovědím ještě umístím, nedalo se to všechno stihnout. Závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku budete mít během dneška 16. 10. '20 zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

 

Těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.

 

Zcela na závěr porovnejte své odpovědi se skutečným průběhem případů:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).

Správné odpovědi na antibiotický test jsou zde.


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 16. 10. 2020, zaslepení odkazů se vzorovými odpověďmi 19. 10. 2020