E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  3. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  4. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  5. Vaše odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb).

Omlouvám se za jisté neodostatky a překlepy, protože kurz se tvoří za pochodu při nutnosti plnit i jiné povinnosti.

Témata e-learningového kurzu

 

Požadavky

 

První týden

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji a chválím ty, kteří už svědomitě vypracovali odpovědi na otázky a kvíz. Vzhledem k tomu, že jste dostali i úkoly z předchozího bloku (hygieny), odložíme termín odevzdání odpovědí k otázkám z tématu 5 na 14. 4. '20 (včetně), ale přibudou vám úkoly z tématu 6 (pneumonie) a 23 (covid-19). Mimoto se seznamte s tématem 3 (Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče) a začněte si číst antibiotika. Ta se před zkouškou musí přečíst vícekrát. Do konce týdne otevřeme ještě další téma se zadáním úkolů do poloviny příštího týdne.

Zde jsou tedy další úkoly, které byste měli splnit v úterý po Velikonocích. Stanovte diagnózu a určete léčbu pacienta z kazuistiky č. 1 tématu 6 a odpovězte otázky k tématu 23, doplňkovou otázku v kazuistice č. 1 a tipněte si diagnózu pacientů v kazuistikách č. 2 a 3 do 14. 4. '20.

Doufám, že vám e-learningový kurz nejen pomůže snáze zvládnout látku ke zkoušce, ale podnítí zájem o infekční nemoci.

 

Druhý týden

Věřím, že jste příjemně strávili velikonoční svátky. Pátek a pondělí byly volné dny, tak musíme poněkud zrychlit tempo. Během dneška dokončete zadané úkoly (na covid-19). Abyste si mohli práci rozložit, uvádím termíny k odeslání otázek až do konce týdne.

Postupně vám budu odkrývat správná řešení a vysvětlovat správné odpovědi. Samozřejmě napište i své otázky a podněty. Pokud budu schopen a najdu potřebný čas, rád vám odpovím.

 

Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně, vám nedělaly žádné problémy. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejímu šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se více na subakutní procesy. Limitací dávky tiše počítají s účastí imunity.

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické anginy (9), která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní. Odpovědi na otázky na covid-19 a další průběh tří kazuistik naleznete dopsaný na konci kazuistiky č. 1 a v připojené stránce.

Zítra se dozvíte další. Zatím děkuji za váš zájem a přeji hodně klidu ke studiu. Pokud pomáháte ve zdravotnických zařízeních, z opožděného zaslání odpovědí nebudeme dělat záležitost.

 

Dokončení kazuistiky č. 1 a správné odpovědi k testu vztahující se k tématu 8 naleznete zde. Někteří jste pacienta s ikterem považovali za případ virové hepatitidy A, ale pozorné zhodnocení sérologických markerů by tuto diagnózu rychle vyvrátilo. Polknutí kontaminované vody, nápadný příznak - bolesti v lýtkách, event. i nálezy v moči vás vedou k správné diagnóze. Nejčastěji chybné odpovědi v testu jsou vysvětleny.

Exantémové a další kožní infekce jste podle obrázků poznali téměř neomylně: řešení je zde. Dokončená kazuistika popisující infekci měkkých tkání je zde.

V tomto týdnu máte ještě nastudovat téma neuroinfekcí a zodpovědět otázky k tomuto tématu (14). Na začátku příštího týdne byste už měli znát i infekce močových cest, sepsi a tropickou medicínu. Seznamte se tedy s tématem č. 9 o infekcích ledvin a močových cest. Pečlivě si přečtěte volbu antibiotik. Podle ní byste měli umět řešit běžné případy z ambulantní praxe. Nabídnuté kazuistiky 1 a 2 jsou závažné a složité případy. Zkuste je řešit podle otázek na konci - vypište všechny diagnózy a navrhněte antibiotickou léčbu. Pro úspěšné řešení byste měli znát i problematiku sepse (téma č. 17) a nozokomiálních infekcí (téma č. 21). Určitě se seznamte s přednáškami vyvěšenými v SISu. Mezi nimi je i přednáška prof. Holuba o sepsi (a jejím moderním chápání = definice Sepsis-3 - což se už do naší učebnice nedostalo). Svůj návrh řešení kazuistik tématu č. 9 a 17 rovněž pošlete e-mailem do 20. 4. 2020.

Téma tropické a cestovní medicíny (č. 20) je vydatně doprovázené kazuistikami, které na fakultní výukový portál v minulých letech pilně dodával asistent MUDr. RNDr. Stejskal. Projděte naši kazuistiku a snažte se z ní hlavně poučit o diferenciální diagnostice horečky cestovatelů. Nabídnuté laboratorní testy jsou základní. Abych věděl, že jste pečlivě nastudovali problematiku tropické medicíny, stanovte formálně správně diagnózu, určete léčbu a zodpovězte dvě doplňující otázky o profylaxi malárie na konci kazuistiky do do 21. 4. 2020. Můžete si pomoci přehledným doporučeným postupem, který je uveden v literatuře.

 

Třetí týden

Děkuji za vaše e-maily s pečlivými a vesměs správnými odpověďmi. Své závěry si můžete porovnat se skutečným průběhem onemocnění u pacientů z kazuistik, poslední případ neuroinfekce s mým komentářem je zde.

Začátkem týdne dokončujete téma uroinfekcí, endokarditidy a sepse (téma 9 a 17), můžete se i podívat na ještě jednu připojenou kazuistiku u tématu 9, abyste viděli, že rozuzlení může být i překvapující. Do úterý 21. 4. 20 máte znát základní informace cestovní a tropické medicíny.

Tímto nám zůstalo ještě pár témat. Naučte se téma enteroinfekcí (č. 7). Pro svoji další nemocniční praxi v kterémkoli klinickém oboru se nazpaměť naučte složení infuzních roztoků z tabulky na str. 86 v učebnici. Asi se vás u zkoušky nikdo ptát nebude, ale je to užitečné. Diagnózu, terapii a doplňující otázky u kazuistiky č. 2 pošlete e-mailem do úterý 21. 4. 2020. Dále vám ke studiu nabízíme podklady přednášek k tématu infekce HIV (téma 16). Vzhledem k tomu, že přednáška o oportunních infekcích se skládá hlavně z kazuistik, nepociťoval jsem potřebu ilustrovat téma další kazuistikou a nemusíte tak tentokrát žádnou řešit. Pokud byste přeci jen trpěli nedostatkem kazuistik, prohlédněte některé starší rovněž na naší stránce (Kazuistiky infekčnch nemocí).

Do konce výukového bloku si nastudujte zbylé kapitoly, určitě se zamyslete nad kazuistikami tématu infekcí kostí a kloubů (téma 13). Tady není potřeba naučit se tolik teorie, obtížnější je řešit reálné pacienty. Přečtěte si potřebnou kapitolu, abyste e-mailem poslali odpovědi na otázky na konci obou kazuistik 1 a 2, tj. diagnózu a návrh léčby u obou případů, do středy 22. 4. 2020.

K závěru bloku si přečtěte kapitolu o infekcích v těhotenství (téma 18). Nemusíte zacházet do velkých podrobností, ale uvědomte si pro praxi cestu k diagnóze. Buď onemocní těhotná žena a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky. Kazuistika je jen drobný příklad k ilustraci problematiky. Žádný konkrétní úkol pro vás neobsahuje.

Na závěr, jako poslední podmínku zápočtu našeho výjimečného dálkového kurzu infekčního lékařství, vám do středy 22. 4. vyvěsím test mapující vaši znalost antibiotik, abyste jej mohli vyplnit do čtvrtku 23. 4. 2020, popř. podle vašich časových možností i později. Znovu si tedy projděte základní informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

Do konce bloku se vám ještě budu ozývat se vzorovými odpověďmi.

 

Děkuji za zaslání e-mailů: vzorové odpovědi a reálný vývoj případů se dozvíte zde:

Poslední slíbený úkol pro vás je test na antibiotika. Pokud máte dostat zápočet v pátek 24. 4. 2020, pošlete odpovědi do 23. 4. 2020.

Na úplný závěr máme na vás se sekretářkou paní dr. Zachovalovou prosbu (stejně jako na studenty kroužků 11 a 12). Není to povinnost ani podmínka zápočtu. Protože jsme vás poznali v této podivné době jen prostřednictvím e-mailů, pokud se vám e-learningový kurz líbil, pošlete nám na uvedenou e-mailovou adresu fotografii s vámi nebo třeba selfie (ale bez obličejové masky). Děkujeme.

Závěrečné poznámky

 

Děkuji za spolehlivé zasílání e-mailů. Můžete porovnat svou dopověď se závěry v dokončení kazuistik infekce kostí a kloubů (téma 13):

Správné odpovědi na otázky v testu na antibiotika naleznete zde.

 

Dovolte ještě pár poznámek k vašim odpovědím. Obecně jste je vypracovali velmi dobře, lepší bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pro příště se v závěrech snažte řadit diagnózy od nejvýznamnějších po méně důležité, sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. Infekční mononukleóza s hepatální lézí), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí. Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru.

Nabídnutá antibiotická léčba jistě není jediná možná. Předváděné kazuistiky často ukazovaly pacienty polymorbidní, nezřídka léčené již před hospitalizací u nás. Tyto okolnosti vedly k volbě antibiotik vyšší volby. Aminopenicilíny, které jste často navrhovali, byly často korektní volba, ale riziko selhání by bylo vzhledem k závažnosti stavu nebezpečné. Kazuistika klostridiové kolitidy ukazuje na obávanou komplikaci - toxické megakolon. Poruchu pasáže, kdy nelze podat p.o. léky, je možno obejít podáním i.v metronidazolu, event. doplněné vankomycinem v klysmatu a nebo tigecyklinem i.v. Naopak CT břicha pacienta paraplegika s abscedující pyelonefritidou nepotvrzuje počáteční suspekci na ileus, jedná se jen o obleněnou peristaltiku u paraplegika (chybí hladinky a dilatace kliček). Pacienty s prokázanou stafylokokovou sepsí lze léčit vankomycinem, ale pokud je stafylokok cítlivý k oxacilinu, měla by se dát přednost méně toxickému oxacilinu. U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

U léků máte uvádět dávky. Vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starčích a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm). Volba amox/clav u komunitní močové infekce je možná, ale pacient kaz. 2 z tématu 9 byl předléčen Tazocinem (piperacilin a tazobaktam), nelze tedy deeskalovat na amox/clav.

Jako antimalarikum jste volili chlorochin. Skutečně je uvedeno v učebnici, nicméně lékem první volby nekomplikované malárie P. falciparum je v současnosti artemeter (20 mg) + lumefantrin (120 mg) (tj. Riamet, Coartem) 8 tbl./den po 3 dny ve schématu 4 tbl. a dále a 4 tbl. po 8, 24, 36, 48 a 60 hod. Při nedostupnosti artemisininů lze použít i kombinaci atovachon/proguanil (Malarone). Meflochin (Lariam) by byl rovněž vhodný, ale není už v ČR registrován a i v zahraničí je obtížně dostupný. Chlorochin je možné použít pouze u non-falciparum infekcí, dnes je rezistence P. falciparum k chlorochinu natolik rozšířena, že se chlorochin prakticky nepoužívá (lze jej použít u tropické malárie akvírované na Haiti a v Dominikánské republice).

V odpovědích si dávejte pozor i na pravopis. Drobnosti se tolerují. Jen poznámka: zakončení latinské -itis se v češtině mění na -itidu. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno vždy -micin (gentamicin, isepamicin).

Název covid-19 není ustálený, ale je to zkratkové slovo (ne zkratka složená z iniciál), proto si zaslouží být psáno malými písmeny (jako laser nebo prion) a být skloňováno. Velkými písmeny se často píší dosud nezdomácnělá slova, ¨ i když to není správné ani logické (např. ZOO není zkratka). Česká transkripce eponymických názvů nemocí - tj. podle vlastních jmen osob - např. borrelióza, zachovává (na rozdíl od slovenštiny) grafickou stránku názvu.

Zápočty máte zapsány, další informaci jste dostali e-mailem. Jakmile bude jasno s organizací zkoušek, vypíšeme termíny co nejdříve. Děkuji za váš zájem a těším se na vás.

Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 5. 5. 2020