Úvod

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

 1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
 2. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
 3. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
 4. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
 5. Vaše odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb).

Omlouvám se za jisté neodostatky a překlepy, protože kurz se tvoří za pochodu při nutnosti plnit i jiné povinnosti.

Témata e-learningového kurzu

 

Požadavky

 

První týden

 

Děkuji za vámi projevený zájem, vaše odpovědi jsou samozřejmě správné, vzorové odpovědi k neuroinfekcím i s komentářem k vašim odpovědím zveřejním během víkendu. Budu se snažit, aby byly další příspěvky atraktivní.

 

Druhý týden

Jako infektologové jsme měli o víkendu spoustu práce, diskutovali jsme o problematickém použití a (ne)spolehlivosti tzv. rychlotestů (na bázi detekce specifických protilátek) na SARS-CoV-2 a podařilo se snad varovat před nesprávnou strategií testování (pro zájemce na stránce https://infekce.cz/). Přesto jsem pro vás připravil další lekci. Ostatně vaše odpovědi na téma 14 jsou správné a byly pečlivě vypracovány. Bylo to pro vás asi jednoduché, nicméně přečtěte si komentář k diagnóze (kazuistiky č. 2 tématu 14). Tento týden vám postupně pošleme řešení úloh a budeme pokračovat dalšími tématy.

 

Prohlédl jsem vaše odpovědi a nemám žádné zásadní výtky. Odpovídáte výborně. Komentář k testu vám sdělí pan prof. Chalupa. Tipy na pacienty v kapitole o aktuálním tématu covidu-19 (téma 23) vám vyšly nad očekávání přesně. Vzhledem k lehkému průběhu onemocnění dívky v kazuistice č. 2 jste sázeli na negativní výsledek. Z klinického obrazu to ani nebylo příliš jasné, ale kdo napsal covid-19 neprokázán, tak mu to vyšlo. V případě pacienta č. 1 bylo rozhodování orgánu ochrany veřejného zdraví obecně správné. Správně jste chápali důvod opatrnosti s ACE inhibitorem pro jeho nejistě nepříznivý vliv na průběh nemoci vysvětlovaný podporováním exprese ACE2 v plicích a facilitace vstupu viru do buňky. Výsledné skóre vypadá takto:

Sice není moc času, ale baví mě to s vámi, takže budeme pokračovat: Začněte se učit infekční nemoci dolních cest dýchacích a plic, tj. kapitolu 6. Odpovězte na otázky kazuistiky č. 1 do 26. 3. 20. Současně už dočítejte antiinfektiva, ty se musí před zkouškou přečíst několikrát.

Na otázky k testu jste odpovídali velmi dobře, dopustili jste se jen několika málo chyb. Můžete si pro sebe zkontrolovat své odpovědi:
 

-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -.
 

Podívejte se na druhou kazuistiku pneumonie (téma 6). Není přiliš typická, ale uvědomíte si, že popsané onemocnění se vyskytuje a není jen oblíbeným tématem populárně vědecké literatury. Nyní se seznamte s tématem exantémových onemocnění (téma 11). To nejdůležitější je v multimediální přednášce, kterou jsem vám připravil už před několika lety. Pokud byste stáli i o slovní doprovod, prezentaci musíte spustit v Exploreru (jiné prohlížeče nepodporují použitý způsob spouštění zvuku). Jestliže budete pozorní, snadno uhodnete, o jaké choroby se jedná v obrazovém testu, který naleznete na této stránce během zítřka (26. 3. 2020). Odpovědi pošlete do konce týdne - 29. 3. 2020.

Milé kolegyně, milí kolegové, neměl jsem na vás moc času, protože jsem musel pracovat na Doporučeném postupu léčby covidu-19. Zájemci mohou nahlédnout do naší "kuchyně" na koncept připravovaného dokumentu (skica doporučeného postupu). Pokud byste měli nějakou podnětnou myšlenku, rád ji začlením. Nicméně stačil jsem dopsat vývoj nemoci pacienta z kazuistiky č. 1 (z tématu 6). Dnešní test bude jednoduchý - napište diagnózy exantémových a dalších kožních infekčních nemocí podle předložených fotografií. Odpovědi pošlete do 29. 3. 2020. Vedle antibiotik si v tomto týdnu přečtěte i ostatní kapitoly v obecné části učebnice. Izolační (karanténní) režimy souvisí s kapitolou o nozokomiálních infekcích a vysoce nebezpečných nákazách, které jsou v učebnici prakticky na konci. Mimochodem rozlišujte (to, co zaměňují nebo směšují nejen laici):

Nastudujte si teorii k infekcím měkkých tkání, abyste byli po doplnění údajů schopni řešit kazuistiku č. 1 tématu 12. Zatím nic neposílejte.
 

Třetí týden

Exantémové a další kožní infekce jste podle obrázků poznali téměř neomylně:

 1. - ,
 2. - ,
 3. - ,
 4. - ,
 5. - ,
 6. -.

Jedna nezodpovězená otázka se týkala léčby covidu-19. Tady se můžete poučit z článku od nás na stránce Společnosti infekčního lékařství: https://www.infekce.cz/

Vraťme se ke kazuistice č. 1 tématu 12. Ve výsledcích kultivačního vyšetření z tkáně amputované části stehna vyrostlo několik mikroorganismů, jejichž citlivost naleznete zde: antibiogram. Navrhněte empirickou léčbu, která byla nejspíše nasazena před obdržením výsledků, a pak cílenou léčbu podle výsledků kultivace. Svůj návrh napište do e-mailu do 31. 3. 2020.

Ke studiu vám nabízíme podklady přednášek k tématu infekce HIV (téma 16). Vzhledem k tomu, že přednáška o oportunních infekcích se skládá hlavně z kazuistik, nepociťoval jsem potřebu ilustrovat téma další kazuistikou a nemusíte tak tentokrát žádnou řešit. Pokud byste přeci jen trpěli nedostatkem kazuistik, prohlédněte některé starší rovněž na naší stránce (Kazuistiky infekčnch nemocí).

Také se seznamte s tématem č. 9 o infekcích ledvin a močových cest. Pečlivě si přečtěte volbu antibiotik. Podle ní byste měli umět řešit běžné případy z ambulantní praxe. Nabídnuté kazuistiky 1 a 2 jsou závažné a složité případy. Zkuste je řešit podle otázek na konci - vypište všechny diagnózy a navrhněte antibiotickou léčbu. Pro úspěšné řešení byste měli znát i problematiku sepse (téma č. 17) a nozokomiálních infekcí (téma č. 21). Určitě se seznamte s přednáškami vyvěšenými v SISu. Mezi nimi je i přednáška prof. Holuba o sepsi (a jejím moderním chápání = definice Sepsis-3 - což se už do naší učebnice nedostalo). Svůj návrh řešení kazuistik tématu č. 9 rovněž pošlete e-mailem do 31. 3. 2020.

Na začátku týdne se naučte ještě jedno téma - č. 7. Tady vám už žádný úkol nezadám, ale pro svoji další nemocniční praxi v kterémkoli klinickém oboru se nazpaměť naučte složení infuzních roztoků z tabulky na str. 86 v učebnici. Asi se vás u zkoušky nikdo ptát nebude, ale je to užitečné.

Doufám, že vás zapojení do výuky touto formou i trochu baví. V tom případě děkuji za váš zájem.

Přečtěte si komentář k odpovědím z testu Infekční hepatologie a zoonózy.

Nastudujte téma 13, abyste vyřešili a e-mailem poslali odpovědi na otázky na konci obou kazuistik 1 a 2, tj. diagnózu a návrh léčby u obou případů. Druhé téma jsou infekce v těhotenství (téma 18). Nemusíte zacházet do velkých podrobností, ale uvědomte si pro praxi cestu k diagnóze. Buď onemocní těhotná žena a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky. Téma tropické a cestovní medicíny (č. 20) je vydatně doprovázené kazuistikami, které na výukový portál pilně dodával asistent MUDr. RNDr. Stejskal.
 

Milé kolegyně, milí kolegové, na závěr si porovnejte své závěry s vzorovými nebo reálnými diagnózami a průběhy:

Do konce výukového bloku vám už nebudu zadávat žádný konkrétní úkol. Nastudujte si zbylé kapitoly, znovu si projděte základní informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

Pokud jste opomněli některý úkol, pošlete ho ještě do pátku 3. 4. 2020 e-mailem. Všichni jste se vzorně zapojili a zapíšeme vám zápočet do SISu, do indexu se přepíše před zkouškou. O možnosti skládat zkoušku a o její formě se dozvíte podle pokynů z děkanátu, kterým se samozřejmě přizpůsobíme. (Distanční formu zkoušky si ale stále nedokáži představit.) Pokud jste postupovali podle našich pokynů, základy jste získali a zkoušky byste se nemuseli moc bát. Pokud jste přitom pomáhali ve zkoušeném zdravotnictví, zasloužíte dvojnásobnou pochvalu.

Snažili jsme se vám infekční problematiku přiblížit co nejvěrněji a snad zajímavě. Hlavní překážkou bylo málo času. Tato doba je pro infektology možná ještě náročnější, než pro ostatní. Nestačili jsme zpracovat vše, co jsme si předsevzali, takže i poté, co budete mít ukončený blok, srdečně vás zveme k návštěvě naší stránky. Bude se pokračovat pro další studijní skupiny v jejich opravování, doplňování a zdokonalování (snad méně hekticky).

Pokud jste ve styku se spolužáky studijních skupin, které teprve budou absolvovat výuku, prosím, raďte jim rozumně a neprozrazujte řešení testů a kvízů. Aby to opsali, nemá cenu. Zdržovalo by to zbytečně je i nás. U vás mě těšilo, že jste se museli dopracovat k závěrům vlastními silami. Viděli jste, že jsme z dílčích neznalostí nedělali záležitost a naopak se snažili něco doplnit. Prohlížením fotografií, rentgenových snímků a pročítání autentických popisů vám snad něco dalo. Nabízené skutečnosti jsou samozřejmě didakticky upraveny a realita je ještě složitější. Doufám také, že jste si doplnili i některou látku probíranou v preklinických oborech, ale dopad jste si uvědomili až v kontextu. Pokud vám vysloveně chyběla nějaká kazuistika, jejíž absence vám nedovoluje představit si nějakou klinickou situaci nebo diagnózu, napište si o ni. Já bych vám ji časem doplnil. Pokud máte nějaký návrh k zdokonalení takto vedené výuky, nenechávejte si ho pro sebe.

Na úplný závěr máme na vás se sekretářkou paní dr. Zachovalovou prosbu. Protože jsme vás poznali jen prostřednictvím e-mailů, pošlete nám na uvedený e-mail fotografii s vámi nebo třeba selfie (ale bez obličejové masky). Děkujeme.

Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka