Logo internetových stránek
Historie | Diagnostické metody | Prevence a profylaxe | Antimikrobiální terapie | Symptomatická terapie | Infekce srdce | Respirační infekce | Orogastrointestinální infekce | Infekce jater | Urogenitální infekce | Neuroinfekce | Infekce kůže a exantémy | Lymfadenopatie | HIV infekce | Specifické skupiny | Expozice infekcím (včetně bioterorismu) | Infekce tropů | Intenzivní péče | Kazuistiky | Odkazy | Beletrie | Úvodní stránka


Anglicky   Latinsky

Anglicky      Latinsky

Předmluva

      Vítám Vás na neoficiálních stránkách o infekčních nemocech. Jsou adresovány zejména studentům 5. ročníku 1. LF UK.

       Původním účelem bylo doplnit informace, na které nezbyl čas na přednáškách a stážích. Volba témat vyšla zejména z požadavků mediků na konci třítýdenního bloku o doplnění výkladu určité tématiky. Rámec pregraduální přípravy byl místy překročen a stránky tím, doufám, získaly na zajímavosti i pro lékaře. Upozorňuji na témata využitelná pro praxi:
  Obsah   Lékař excidující morový bubon v axile na dřevorytu z roku 1482  
    Historie infekčních nemocí
    Diagnostické metody
    Prevence a profylaxe infekcí
    Antimikrobiální terapie
    Symptomatická a pomocná terapie
    Infekce srdce
    Respirační infekce
    Orogastrointestinální infekce
    Infekce jater
    Urogenitální infekce
    Neuroinfekce
    Infekce kůže a exantémy
    Lymfadenopatie
    HIV infekce
    Infekce specifických skupin
    Expozice infekcím
    Infekce tropů a subtropů
    Intenzivní péče
    Kazuistiky infekčních nemocí
    Odkazy na WWW stránky
    Infekční nemoci v beletrii
Podklady přednášek pro studenty anglické paralelky

Lecture Outlines and Lecture Notes
Slovo k budoucím spoluautorům

      Milé kolegyně, vážení kolegové,

      těším se na Vaše připomínky a zvláště příspěvky. S ohledem na vlastní odborné zaměření bych upřednostňoval témata týkající se HIV infekce, neuroinfekcí, intenzivní péče, ale i historie oboru. Zdůrazňuji, že internetová stránka snese více, než článek v časopisu, proto přispějte i zajímavostí, kuriozitou, vtipným obrázkem, aktualitou, důmyslným schématem, přehledem nebo kazuistikou. S výhodou je vložení fotografií (zatím nemám možnost skenovat diapozitivy). Kritické hlasy budu chápat jako snahu o nápravu nebo vylepšení, a ne jako útok na svoji osobu (jak bývá dnes zvykem). Mimochodem možnost dodatečných oprav je jednou z výhod psaní dokumentů pro internet.

      Děkuji za Váš zájem

      V Praze dne 1. 9. 2001 MUDr. Hanuš Rozsypal
III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK
FN Bulovka
Budínova 2
Praha 8
180 81

E-mail:  rozsypalh@volny.cz


Na začátek
Úvodní stránka

Aktualizace 7. 10. 2007 © H. Rozsypal