Intenzivní péče v infektologii

Úvod, obsah

© Hanuš Rozsypal
Obsah | Vyšetření | Monitorace | Léčebné postupy | Vybrané neodkladné stavy


Vymezení intenzivní péče

      Intenzivní (neodkladná) péče je vysoce specializovaná diagnostická a léčebná činnost ve zdravotnických zařízeních určená nemocným s hrozícím nebo nastalým reverzibilním selháním životních funkcí s nutností jejich podpory nebo dočasné náhrady. Intenzívní péče se poskytuje na vyčleněných lůžkách infekčních klinik a oddělení (tzv. jednotkách intenzivní péče, JIP) speciálně vyškoleným personálem pomocí specifického materiálního, zejména přístrojového vybavení. Jde o činnost vysoce personálně, technicky a prostorově náročnou. Vedle cíle udržet základní životní funkce (vědomí, oběh, dýchání) je zaměřena na vyšetřování a léčbu základního a průvodných onemocnění za specifických podmínek.
Obsah

Vyšetření kriticky nemocného

 • Fyzikální vyšetření
 • Laboratorní vyšetření
 • Monitorace v intenzivní péči

 • Definice, cíle, negativní dopady
 • Monitorování respiračního systému
 • Monitorování kardiovaskulárního systému
 • Speciální monitorovací techniky

 • Léčebné postupy v intenzivní péči

 • Umělá plicní ventilace (UPV)
 • Volumoterapie
 • Vazoaktivní aminy
 • Osmoterapie
 • Sedace a relaxace
 • Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF)
 • Plazmaferéza
 • Vybrané neodkladné stavy v infektologii

 • Akutní respirační insuficience
 • Dehydratace
 • Jaterní selhání
 • Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
 • Mozkový edém
 • Hnisavá meningitida
 • Septický šok
 • Maligní malárie

 • Na začátek / Top of the Page
  Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
  Úvodní stránka / Home Page  Aktualizace 30. 11. 2002 © H. Rozsypal