Terapie infekčních nemocí

1. část: Antimikrobiální léčba

© Hanuš Rozsypal
Rezistence k antibiotikům | Dávkování antibiotik | Dávkování chemoterapeutik | Dávkování antimykotik | Dávkování antivirotik | Dávkování antiparazitik | Následující část


Obecná problematika antimikrobiální terapie

Definice

      Antibiotikum (v širším smyslu) je substance biologického, semisyntetického nebo syntetického původu, která vykazuje selektivní toxicitu proti bakteriím, a je tedy potenciálně použitelná k léčbě infekcí. (Definice tedy nezahrnuje desinficiencia a antiseptika.)

Rezistence k antibiotikům

Definice: Schopnost bakteriální populace přežít účinek inhibiční koncentrace daného antibiotika. Tuto schopnost umožňuje vedle přirozené odolnosti určitých mikrobiálních druhů k určitým antibiotikům získaná (sekundární) rezistence, která vzniká působením antibiotika na bakteriální populaci.

Vznik a vývoj rezistence: Vznik a šíření rezistence určuje přítomnost genů rezistence v populaci bakterií a rozsah spotřeby antibiotik. Zejména škodlivé jsou trvalé nízké dávky antibiotik, které vyselektují relativně velkou rezistentní bakteriální populaci, a ta může sloužit jako zásobárna genů rezistence.

Šíření rezistence: Geny rezistence získávají bakterie vertikálně (dědí je) nebo horizontálně (od jiných bakteriálních buněk v ekosystému), mimoto geny vznikají mutacemi. Přenos genů rezistence mezi bakteriálními buňkami se uskutečňuje

Význam: Hlavní nebezpečí rezistence je vznik patogenních bakterií z původně medicínsky nevýznamných druhů. Uplatňují se zejména jako nemocniční (nozokomiální) infekce u oslabených jedinců. Vzhledem k multirezistenci jsou obtížně léčitelné a život ohrožující. Medicínsky nejvýznamnější problémy rezistence uvádí tabulka.

Hlavní problémy s rezistencí bakterií

Bakterie Rezistence
Staphylococcus aureus MRSA (meticilin/oxacilin + b-laktamová antibiotika), multirezistence, VISA (snížená citlivost k vankomycinu)
koaguláza-negativní stafylokok multirezistence
Streptococcus pneumoniae penicilin, cefalosporiny, makrolidy, fluorochinolony
streptokoky makrolidy
enterokoky glykopeptidy - vankomycin (VRE)
Neisseria meningitidis penicilin
Neisseria gonorrhoeae peniciliny, tetracykliny, fluorochinolony
Haemophilus influenzae ampicilin, chloramfenikol, fluorochinolony
Enterobacter, Serratia, Citrobacter chromozomální cefalosporináza (ampC)
Klebsiella, Escherichia coli širokospektré b-laktamázy (ESBL)
Salmonella, Shigella fluorochinolony, multirezistence
Campylobacter fluorochinolony, makrolidy
Pseudomonas, Stenotrophomonas, Acinetobacter multirezistence, karbapenemázy

Obvyklé mechanismy rezistence podle skupin antibiotik

Skupina antibiotik Hlavní mechanismus rezistence
Peniciliny b-laktamázy, alterace PBP (penicillin-binding proteins)
Cefalosporiny širokospektré b-laktamázy (ESBL), chromozomální cefalosporinázy (ampC)
Inhibitory b-laktamáz chromozomální cefalosporinázy (ampC), hyperprodukce b-laktamáz, b-laktamázy rezistentní k inhibitorům
Karbapenemy karbapenemázy, nové b-laktamázy
Aminoglykosidy enzymy modifikující aminoglykosidy
Fluorochinolony alterace topoizomerázy DNA, eflux, změny permeability
Chloramfenikol acetyltransferáza
Tetracykliny eflux
Makrolidy methyláza ribosomu, eflux
Glykopeptidy modifikace prekurzorů buněčné stěny

Literatura

Urbášková P. Antibiotika a antibiotická rezistence z hlediska mikrobiologa. Remedia 2001;11:170-176


Na začátekPřehled dávkování antibiotik a chemoterapeutik

Přirozené peniciliny

Peniciliny rezistentní proti penicilináze

Aminopeniciliny

Lékové formy co-amoxycilinu

Léková forma Obsah amoxycilinu Obsah klavulanátu Obsah obou složek
injekce (5:1) 513mg
1030mg
103mg
200mg
0,6g
1,2g
tablety (2:1)
tablety (4:1)
tablety (7:1)
250mg
500mg
875mg
125mg
125mg
125mg
375mg
625mg
1g
sirup (4:1)
sirup forte (4:1)
125mg/5ml
250mg/5ml
31,25mg/5ml
62mg/5ml
156mg/5ml
312mg/5ml

Lékové formy co-ampicilinu

Léková forma

Obsah ampicilinu

Obsah sulbaktamu

Obsah obou složek
injekce (ester - 2:1) 500mg
1000mg
2000mg
250mg
500mg
1000mg
0,75g
1,5g
3g
tablety (3:2) 225mg 150mg 375mg
suspenze (3:2) 150mg/5ml 100mg/5ml 250mg/5ml

Karboxypeniciliny a acylureidopeniciliny

Monobaktamy

Karbapenemy

Cefalosporiny

Perorální cefalosporiny:

Přehled dávkování p.o. cefalosporinů III. generace

Léčivo Přípravek Dávka pro dospělé Dávka pro děti
cefpodoxim (proxetil) Orelox tbl 100mg, susp 40mg/5ml 2x 100-200mg/d 8mg/kg.d (2x/d)
cefixim Suprax tbl 200mg, susp 100mg/5ml 1x 400mg nebo 2x 200mg/d 8(-12)mg/kg.d (1-2x/d)
ceftibuten Cedax cps 400mg, susp 180mg/5ml 1x (200-)400mg/d 9mg/kg.d (1-2x/d)

Parenterální cefalosporiny:


Srovnání i.v. cefalosporinů III. generace

Léčivo Spektrum účinku Farmakokinetika, nežádoucí účinek Indikace
cefotaxim G- bakterie, slabě S. aureus rychlé odbourávání v chorioid. plexu (po 4 hod.) pneumonie, meningitida, febrilní stav u IDS (ne neutropenie)
ceftizoxim G- bakterie, slabě S. aureus, B. fragilis rychlé odbourávání v chorioid. plexu infekce břicha a pánve
ceftazidim G- bakterie, P. aeruginosa   pseudomonádové infekce
cefoperazon G- bakterie, méně S. aureus, B. fragilis, Ps. aeruginosa, také enterokoky! nezměněný vylučován žlučí, porucha agregace destiček sepse nejasného nebo biliárního původu, febrilní neutropenie
ceftriaxon G- bakterie, málo S. aureus t1/2 = 8hod., pomalejší odbourávání v CNS, průjem, nefrotoxicita pneumonie, meningitida, borrelióza (ambulantní podávání)

Přehled dávkování i.v. cefalosporinů III. generace

Léčivo Přípravek Dávka pro dospělé Dávka pro děti
cefotaxim Claforan 4x 2g/d, meningitida: 6x 2g/d 100mg/kg.d, meningitida: 200mg/kg.d
ceftizoxim Cefizox 3x 2g/d 50-100mg/kg.d
ceftazidim Fortum, Kefadin 3x 2g/d 50-100mg/kg.d
cefoperazon Cefobid 2x 2g/d 50-100mg/kg.d, nejtěžší infekce až 250mg/kg.d
ceftriaxon Rocephin, Lendacin 2x 2g/d, meningitida: 2x 3g/d 50mg/kg.d, meningitida: 100mg/kg.d

Aminoglykosidy

Děti: větší ECT ® relativně vyšší dávky.

Orientační dávky aminoglykosidů

Léčivo Denní dávka

gentamicin, netilmicin, tobramycin

(3-)5(-7)mg/kg

amikacin, isepamicin, streptomycin

(10-)15(-20)mg/kg

Dávky se upravují dle renálních funkcí.

Amfenikoly

Tetracykliny

Makrolidy a azalidy

Linkosamidy

Polypeptidy (bacitraciny a polymyxiny)

Ansamyciny

Polypeptidy (vankomycin, teichomyciny, pristinamyciny)


Na začátek


Sulfonamidy, sulfony a pyrimidiny

Nitrofurany

Chinolony

Rozdíly v účinku chinolonů III. generace

Původce CIP OFL PEF
Streptococcus pyogenes + ± -
Streptococcus pneumoniae

±

±

-

Mycoplasma pneumoniae

+

+

-

Chlamydia pneumoniae

-

±

±

Nitroimidazoly

Antituberkulotika

Přehled antituberkulotik

Léčivo Přípravek Dávkování

rifampicin

Benemicin, Arficin

600mg/d, 20mg/kg.d

izoniazid

Nidrazid

300mg/d, 5mg/kg.d

pyrazinamid

Tisamid, Pyrazinamid

15-30mg/kg.d do 2g/d (1-2x/d)

ethambutol

Myambutol, Sural

15-25mg/kg.d do 2,5g/d

streptomycin

Streptomycin

15mg/kg.d do 1g/d i.m.

cykloserin

Seromycin

750-1000mg/d, resp. 15mg/kg.d (2-4x/d)

ethionamid

Trecator-SC

10-20mg/kg.d (2x/d) do 1g/d

ciprofloxacin

Ciprobay, Ciprinol

1,5g/d (2x/d)

kapreomycin

Capastat

1g/d (1x/d) i.m., v pokračovací fázi: 1g 3x týdně i.m.

kyselina p-aminosalicylová

PAS, Paser

8-12g, tj. 200mg/kg.d (2x/d)

clofazimin

Lamprene

100mg/d

Vše p.o. 1x/d, není-li uvedeno jinak


Na začátek


Antimykotika

Dávkování flukonazolu

Indikace Dávkování
Orofaryngeální kandidóza 1. den 200mg/d p.o., pak 100mg/d p.o. alespoň 2 týdny
Kandidová ezofagitida 1. den 200mg/d p.o., pak 100(-200)mg/d p.o. alespoň 2 týdny
Infekce močových cest 50-200mg/d p.o. několik týdnů až měsíců
Vaginální kandidóza 150mg p.o. jednorázově
Systémová kandidóza 2x 200-400mg/d i.v., pak 200-400mg/d p.o. (i.v.) několik měsíců
Kryptokoková meningitida 400-800(-1200)mg/d i.v. (p.o.) 6-10 týdnů, pak chronická supresivní terapie 200-(400)mg/d p.o. několik měsíců až celoživotně
Diseminovaná kryptokokóza bez meningitidy 400mg/d p.o. (i.v.) 8 týdnů, pak 200mg/d několik měsíců až celoživotně
Profylaxe u HIV+ (CD4+ <100/ml) 100(-200)mg/d p.o. dlouhodobě

Dávkování itrakonazolu

Indikace Dávkování
Orofaryngeální kandidóza 1. den: 200mg/d p.o., pak 100mg/d p.o.
Kandidová ezofagitida 2x 100-200mg/d p.o.
Vaginální kandidóza 2x 100-200mg/d jednorázově nebo 1x 100-200mg/d p.o. 2-3 dny
Invazivní aspergilóza 2x 200mg/d p.o. (nespolehlivé)
Profylaxe OI u HIV+ (CD4+ <100/ml) 1x 200mg nebo 2x 100mg/d p.o.
Dermatomykóza 2x 200mg/d p.o. 7 dnů v měsíci 1-2 cykly nebo 1x 100-200mg/d p.o. 2-4 týdny
Onychomykóza (na nohou) 2x 200mg/d p.o. 7 dnů v měsíci 4 cykly nebo 1x 200mg/d p.o. 3-6 měsíců


Na začátek


Antivirotika

Antivirotika proti herpetickým infekcím:

Dávkování acicloviru

Virus Indikace Dávkování
Herpes simplex virus Herpes labialis, herpes perioralis, herpes simplex mucocutaneus (mucositis, oesophagitis) 15mg/kg.d (3x/d) i.v. 5 dní, resp. 5x 200mg/d [ 40mg/kg (4x/d)]p.o. 5-7 dní, u IDS 2-3 týdny, pak event. supresivní léčba 2x 400mg p.o. dlouhodobě
Herpes labialis - reaktivace po >2 letech 5x 200mg/d, [40mg/kg (4x/d)] p.o. 5-7 dní
Herpes genitalis - primoinfekce 15mg/kg.d (3x/d) i.v. 5 dní, resp. 5x 200mg/d p.o.
Herpes genitalis - rekurence

15mg/kg.d (3x/d) i.v. 5 dní, resp. 5x 200mg/d p.o., event. supresivní léčba: 2x 400mg p.o. dlouhodobě - okolo 1/2 roku

Herpes perianalis (zejména u HIV+/AIDS) 15mg/kg.d (3x/d) i.v. 2-3 týdny, resp. 5x 200-400mg/d p.o., pak supresivní léčba 2x 400mg p.o. dlouhodobě
Dermatitis varicelliformis Kaposi (15-)30mg/kg.d (3x/d) i.v. 7-10 dní
Encephalitis herpetica 30mg/kg.d (3x/d) i.v. 14-21 dní (novorozenci stejně)
Varicella-zoster virus Varicella (sine complicatione) - relativní indikace 30mg/kg.d (3x/d) i.v. 7 dní, event. 5x 800mg/d [ 80mg/kg.d (4x/d)] p.o. 7 dní
Varicella in immunodeficientia 30(-36)mg/kg.d (3x/d) i.v. (7-) 10 dní, event. 5x 800mg/d [ 80mg/kg.d (4x/d)] p.o. 10 dní
Varicella cum pneumoniam varicellosam primariam 30mg/kg.d (3x/d) i.v. (7-) 10 dní, event. 5x 800mg/d [ 80mg/kg.d (4x/d)] p.o. (7-)10 dní
Varicella neonatalis 30-45mg/kg.d (3x/d) i.v. 5-7 dní, event. 80mg/kg.d (4x/d) p.o. 5-7 dní
Herpes zoster 5x 800mg/d [80mg/kg.d (4x/d)] p.o. 7(-10) dní, popř. 30(-36)mg/kg.d, resp. 1500mg/m2 (3x/d) i.v. 7 dní

Jiné indikace: profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů, orální leukoplakie.

Antivirotika proti cytomegaloviru:

Antivirotika proti proti chřipce:

 • Amantadin (PK-Merz, Viregyt-K): léčebně: 2x 100mg/d [5mg/kg.d (2x/d)] p.o. 5-7 dní, profylakticky: 1x 100mg/d p.o. 5-6 týdnů
 • Rimantadin (Flumadine) - jako amantadin
 • Zanamivir (Relenza): 2x 2 inhalace (tj. 10mg)/d tj. 20mg/d 5 dní
 • Oseltamivir (Tamiflu): 2x 75mg/d (5mg/kg.d) p.o. 5 dní

Antivirotika proti proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV):

Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

 • Zidovudin (Retrovir, Azitidin): 2x 250-300mg/d nebo 3x 200mg/d p.o., 320-640mg/m2.d (3-4x/d) p.o., obvykle 480mg/m2.d (3x/d), novorozenci: 1.-2. týden: 8mg/d (4x/d) p.o., 3.-4. týden: 12mg/d (4x/d) p.o. Úpravy dávkování: při anémii: 3x 100mg/d p.o., při trombocytopenii nebo HIV-encefalopatii: 4x 250mg/d p.o., resp. 5x 200mg/d p.o.
 • Didanosin (Videx): žvýkací tablety: >60kg: 2x 200mg/d p.o. nalačno (30min. před jídlem nebo 2 hodiny po jídle), <60kg: 2x 125mg/d p.o. nalačno, EC tobolky: 1x 400mg/d p.o. nalačno, prášek k přípravě roztoku: >60kg: 2x 250mg/d p.o. nalačno, <60kg: 2x 167mg/d p.o. nalačno, 180mg/m2.d (2x/d) p.o. nalačno, novorozenci: 100mg/m2.d (2x/d)
 • Zalcitabin (Hivid): 3x (0.325)-0.75mg/d p.o., 0,015-0,06mg/kg.d (3x/d) p.o., obvykle 0,03mg/kg.d (3x/d)
 • Stavudin (Zerit): >60kg: 2x 40mg/d p.o., <60kg: 2x 30mg/d p.o., děti: <30kg: 2mg/kg.d (2x/d) p.o., 30-60kg: 2x30mg/d p.o.
 • Lamivudin (Epivir): 2x 150mg/d p.o., 8mg/kg.d (2x/d) p.o.
 • Abacavir (Ziagen): 2x 300mg/d p.o., 16mg/kg.d (2x/d), max. 2x 300mg/d p.o.

Nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NtRTI)

 • Tenofovir (Viread): 1x 300mg/d p.o. (s jídlem)

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI)

 • Nevirapin (Viramune): 2x 200mg/d (první dva týdny 1x 200mg/d) p.o., 240mg/m2.d (2x/d) p.o., novorozenci: 2mg/kg p.o. jednorázově
 • Delavirdin (Rescriptor): 3x 400mg/d p.o.
 • Efavirenz (Stocrin, Sustiva): 1x 600mg/d p.o. (večer, vyloučit tučná jídla), 12-15mg/kg.d (1x/d), max. 600mg/d p.o.

Inhibitory proteinázy (IP)

 • Saquinavir - tvrdé tobolky (Invirase): 3x 600mg/d p.o. s jídly (lépe tučnými), měkké tobolky (Fortovase): 3x 1200mg/d p.o. s jídly (lépe tučnými), 100mg/kg.d (3x/d) p.o. s jídly. Úpravy dávkování tvrdých tobolek: s ritonavirem 2x 400mg/d p.o.
 • Ritonavir (Norvir): 2x 600mg/d p.o. po jídlech, začíná se 2x 300mg a stupňovitě se zvyšuje během týdne na plnou dávku, 800mg/m2.d (2x/d) p.o. Úpravy dávkování: s indinavirem 2x 100mg/d p.o., se saquinavirem či delavirdinem 2x 400mg/d p.o.
 • Indinavir (Crixivan): 3x 800mg/d p.o. nalačno (1 hod. před jídlem nebo 2 hodiny po jídle), dostatečně zapít, 1500mg/m2.d (3x/d) p.o. nalačno. Úpravy dávkování: s ritonavirem 2x 400mg/d p.o., s nevirapinem 3x 1g/d p.o., s nelfinavirem 2x 400mg až 2x 1g/d p.o., s delavirdinem 3x 400mg až 3x 600mg/d p.o.
 • Nelfinavir (Viracept): 3x 750mg/d p.o. s jídly, 60-90mg/kg.d (3x/d) p.o. s jídly. Úpravy dávkování: s ritonavirem či indinavirem 2x 500mg až 2x 750mg/d p.o., s nevirapinem 3x 1000mg/d p.o.
 • Amprenavir (Agenerase): 2x 1200mg/d p.o. (vyloučit tučná jídla), 35-40mg/kg.d (2-3x/d), max. 2400mg/d p.o.
 • Lopinavir/ ritonavir (Kaletra): 2x (400+100)mg/d p.o. (= 2x 3 cap/d p.o.)

Úprava dávkování inhibitorů proteinázy při současném podávání jiných PI a NNRTI

  NVP EFV DLV SQV-hgc SQV-sgc
saquinavir
(tvrdé tobolky)
nedopor. nedopor.   - -
saquinavir
(měkké tobolky)
    3x 800mg - -
ritonavir
 
2x 600mg 2x 500-600mg   2x 400mg 2x 400mg
indinavir
 
3x 1000mg 3x 1000mg 3x 600mg nedopor. nedopor.
nelfinavir
 
3x 750mg
2x 1250mg
3x 750mg
2x 1250mg
2x 1250mg 3x 750mg
2x 1250mg
3x 750mg
2x 1250mg
amprenavir
 
  3x 1200mg1)   3x 800mg 3x 800mg
lopinavir/ritonavir
 
2x (533/133)mg 2x (533/133)mg     2x (400/100)mg


  RTV IDV NFV APV LPV/r
saquinavir
(tvrdé tobolky)
2x 400mg nedopor.      
saquinavir
(měkké tobolky)
2x 400mg nedopor. 3x 800mg -
2x 1200mg
3x 800mg 2x 800mg
ritonavir
 
- 2x 100-200mg2)
2x 400mg3)
2x 400mg 2x 100mg -
indinavir
 
2x 800mg4)
2x 400mg5)
- (2x 1200mg)   2x 600mg
nelfinavir
 
2x 100-2006) 3x 750mg
2x 1250mg
- 3x 750mg
2x 1250mg
 
amprenavir
 
2x 600mg
1x 1200mg
3x 800mg 3x 800mg - 2x 750mg
lopinavir/ritonavir
 
- 2x (400/100)mg   2x (400/100)mg -

1) 2x 1200mg pokud je současně přidán RTV, 2) při dávce IDV 2x 800mg, 3) při dávce IDV 2x 400mg, 4) při dávce RTV 2x 100-200mg, 5) při dávce RTV 2x 400mg, 6) při dávce RTV 2x 400mg

Přípravky a lékové formy antiretrovirotik

Skupina Léčivo Přípravek Lékové formy
NRTI zidovudin (ZDV), azidothymidin (AZT) Retrovir cap 100mg, cap 250mg, tab 300mg, sir 10mg/ml
Azitidin tab 100mg
didanosin (ddI) Videx ctb 25mg, ctb 50mg, ctb 100mg, ctb 150mg, plv sol 100mg, plv sol 167mg, plv sol 250mg
Videx EC cap 400mg
zalcitabin (ddC) Hivid tab 0,375mg, tab 0,75mg, sir 0,1mg/ml
stavudin (d4T) Zerit cap 30mg, cap 40mg, sir 1mg/ml
lamivudin (3TC) Epivir tab 150mg, sol 10mg/ml
abacavir (ABV) Ziagen tab 300mg, sol 20mg/ml
ZDV + 3TC Combivir tab 300+150mg
ZDV + 3TC + ABV Trizivir tab 300+150+300mg
NtRTI tenofovir Viread tab 300mg
NNRTI nevirapin (NVR) Viramune tab 200mg, susp 10mg/ml
delavirdin (DLV) Rescriptor tab 100mg
efavirenz (EFV) Stocrin cps 200mg
Sustiva cps 200mg
PI saquinavir (SQV-hgc) Invirase cap 200mg
saquinavir (SQV-sgc) Fortovase cap 200mg
ritonavir (RTV) Norvir cap 100mg, sol 80mg/ml
indinavir (IDV) Crixivan cap 200mg, cap 400mg
nelfinavir (NFV) Viracept tab 250mg, plv sol 50mg/g
amprenavir (APV) Agenerase cap 150mg, sol 15mg/ml
lopinavir/ ritonavir (LPV/r) Kaletra cap 133+33mg, sol (80+20)mg/ml

Na začátek


Antimalarika

Dávkování antimalarik v léčbě

Léčivo Dávkování
chinindihydrochlorid (Chinindihydrochlorid) 7mg/kg i.v. během 30min., dále 10mg/kg po 8 hod. (kapat ve fyziol. roztoku 4 hod.) nebo 30mg/kg.24 hod. v kont. infúzi
chlorochin (Delagil) 1. den: 600mg (10mg/kg), za 6 hod. 300mg (5mg/kg), 2. a 3. den: 300mg (5mg/kg) p.o.
meflochin (Lariam) 750mg, za 6-8 hod. 500mg, u osob s hmotností >60kg za dalších 6-8 hod. 250mg p.o., děti >8kg: 25mg/kg ve 2 dávkách po 6 hodinách
sulfadoxin-pyrimethamin (Fansidar) 3 tbl jednorázově p.o., děti podle váhy: 5-10kg 1/2 tbl, 11-20kg 1 tbl, 21-30kg 1 1/2 tbl, 31-45kg 2 tbl, >45kg 3 tbl jednorázově p.o.
primachin (Primachin) 1x 15mg (0,3mg/kg) báze p.o. 14 dní*
doxycyklin (Deoxymykoin, Vibramycin) 2x 100mg p.o. 7 dnů, děti od 8 let věku: 2x 2mg/kg p.o. 7 dnů

* při snížené citlivosti: zvýšené dávky po delší dobu: obvykle 22,5-30mg/d 2-3 týdny, do dávky 6mg/kg a kúru

Dávkování antimalarik v chemoprofylaxi

Léčivo Dávkování Poznámka
Chlorochin (Delagil) 300mg (5mg/kg) báze 1x týdně, u osob s váhou >70kg 450mg báze (ve dvou dávkách) týdně k dlouhodobé profylaxi
Proguanil (Paludrine) 200mg (2x 1 tbl, 3mg/kg [2x/d]) denně spolu s chlorochinem
Meflochin (Lariam) 250mg (5mg/kg) báze 1x týdně (večer) ke krátkodobé profylaxi
Doxycyklin (Deoxymykoin) 100mg (2mg/kg) denně  
Primachin (Primachin) 15mg (0,3mg/kg) báze denně 14 dnů k terminální profylaxi P. vivax a P. ovaleNa začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 10. 12. 2001 © H. Rozsypal