Zahájení výuky ve školním roce 2022-2023

H. Rozsypal, 2. 10. 2022

Vchod pro zaměstnance a mediky (2.p.)

Vchod pro zaměstnance a mediky (2.p.)

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

doufám, že jste si užili prázdniny, dostatečně si odpočinuli, načerpali spoustu zážitků a současně nabrali síly k dalšímu studiu.

První klinický předmět je dosti komplexní, relativně všeobecný a prolínající se s dalšími klinickými obory. Nemáte se spokojit jen s plytkým seznámením s hlavními tématy, ale máte se připravit na řešení určitých situací, které vám připraví vaše budoucí praxe a profesionální život. Nemusíte znát všechno, ale musíte být připraveni všechno řešit. Budoucímu pacientovi se nemůžete vymlouvat, že jste to na infekčním lékařství nebrali. Chceme, abyste znali určité vyšetřovací a léčebné scénáře. Infekční nemoci jsou ty, které léčí nejen specialisté, ale lékaři téměř všech klinických odborností.

Budeme se snažit předat vám co nejvíce využitelných informací během seminářů a stáží, ale spoléháme i na vaší samostatnou přípravu z učebnice, webových stránek kliniky a dalších zdrojů. Snažte se využít toho, co jste se naučili v teoretických a preklinických předmětech, používejte selský rozum a logický úsudek. Samozřejmě potřebujete jistý čas o faktech přemýšlet, spojovat je do souvislostí a vyvozovat z nich závěry, aby byly použitelné pro výkon vašeho povolání.

Určitým problémem je kolize s odpolední výukou náročných předmětů - klinické topografické anatomie a farmakologie - a klasifikovaným zápočtem v pátek 21. 10. 22. Nehodláme dělat obstrukce s udělením zápočtu, ale předpokládáme, že budete znát alespoň látku probíranou během tří týdnů stáží a seminářů u nás.

Výuka má probíhat bez omezení, leč neskrýváme obavy, aby nedošlo k příliš rozsáhlé eskalaci epidemie covidu-19. S napětím očekáváme další vývoj. Výskyt těžkých průběhů je obtížně predikovatelný, snad budou zdravotní dopady příští cirkulující variantou SARS-CoV-2 nižší. V každém případě se řada oddělení infekčních klinik naplní pacienty s covidem-19. Na vrcholu třetí vlny začátkem roku 2021 z 8 oddělení Infekční kliniky FNB zůstaly sotva 2 oddělení pro umísťování jiných diagnóz. Omezily se tak možnosti seznámit se s celým spektrem infekčních nemocí vedoucích k hospitalizaci a kterým se nejlépe pomůže na infekčních odděleních a klinikách. Věřím, že výuka nebude zásadně narušena a to nejpotřebnější stihneme demonstrovat.

 

Přeji mnoho uspokojení z poznávání infekčních nemocí a úspěšné zvládnutí zkoušek čtvrtého ročníku. Těšíme se na vás.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 2. 10. 2022