Volitelný předmět Propedeutika infekčních nemocí

H. Rozsypal, 20. 9. 2022

Volitelný předmět Propedeutika infekčních onemocnění (B01673) bude zahájen ve středu 12. 10. '22 v 15,00 v seminární místnosti Infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka v 6. patře. Další výuka se bude konat ve středy odpoledne 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. '22, vždy v rozsahu asi 4 vyučovacích hodin - u lůžka a v posluchárně ana partes. Domluvíme se i na individuálních návštěvách ambulancí.

Doufáme, že vás volitelný předmět zaujme a vzbudí ještě hlubší zájem o problematiku infekčních nemocí. Těšíme se na setkání s vámi.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 20. 9. 2022