Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4003 a 4004

H. Rozsypal, 13. 5. 2021

Prázdná posluchárna ÚVI

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121).

Prezenční výuka bude i u vás regulovaná a bude probíhat v omezeném rozsahu. Respektujeme i vaše pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních. Proto si kromě synchronní distanční výuky naplánujte svůj program, abyste mohli absolvovat dvě stáže na Klinice infekčních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka (KITN FNB) a jednu stáž na Klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice (KIN ÚVN). Nabízené termíny úterní stáže v KITN FNB jsou tři - předpokládáme, že se účastníte alespoň jedné stáže v úterý, ale zájemci mohou přijít dvakrát. Nevyhovující termín určený pro vaší studijní skupinu můžete vzájemně vyměnit s někým z druhé studijní skupiny. V úterý 18. 5. '21 by měli stážovat studenti, jímž studijní nebo pracovní povinnosti nedovolují účastnit se v ostatních naplánovaných termínech.

Respektujte epidemiologické podmínky pro účast na stáži uvedené níže. Samozřejmě musí být dodržena odpovídající protiepidemická opatření - k pacientům chodí skupiny do 10 osob, trvá povinnost (3R) používat respirátory, zachovávat rozestupy a dodržovat hygienu rukou.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4003 a 4004) a v rozvrhu, kde se budete seznamovat s harmonogramem vaší prezenční výuky, přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Pro doplnění zkušenosti u lůžka slouží podrobné kazuistiky, jejichž řešení bude i součástí samostatné přípravy.

Doufáme, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 13. 5. 2021