Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4001 a 4002

H. Rozsypal, 6. 4. 2021

Prázdná posluchárna ÚVI

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121). Epidemiologická situace, navazující kroky a spektrum pacientů infekčních lůžkových zařízení nadále nepříznivě ovlivňují způsob výuky našeho předmětu. Pro doplnění zkušenosti u lůžka slouží podrobné kazuistiky, jejichž řešení bude i součástí samostatné přípravy.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4001 a 4002) a v rozvrhu, kde se budete seznamovat s harmonogramem vaší prezenční výuky, přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 6. 4. 2021