Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4011 a 4012

H. Rozsypal, 15. 3. 2021

JIP KIN NNB

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121). Epidemiologická situace, navazující kroky a spektrum pacientů infekčních lůžkových zařízení nadále nepříznivě ovlivňují způsob výuky našeho předmětu.

Přesně před rokem dolehlo vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření na výuku právě studijních skupin 4011 a 4012. Měli jsme snahu praktickou výuku v co nejvyšší míře zachovat, ale oddělení se proměnila na izolační pokoje pro pacienty s covidem-19, popř. karanténní jednotky pro kontakty se SARS-CoV-2. Po roce zůstává situace nadále obtížná. Získali jsme zkušenosti s distanční výukou, přibylo množství učebních materiálů, ale prezenční výuka se ztenčila na absolutní minimum. Ze šesti standardních oddělení je pět určeno pro těžké případy covidu-19, resuscitační a intermediární jednotky intenzivní péče (JIP) o celkem 11 lůžkách jsou permanentně naplněny paciety s kritickým průběhem covidu-19. Zbylé jedno oddělení slouží pro jinam neumístitelné pacienty. Podobně jsou na tom další oddělení nemocnice: ARO, interna a plicní klinika, těžké pacienty umísťují ortopedická a chirurgická klinika a urgentní příjem. Další oddělení FNB jsou transformována na covidové jednotky pro (v průměru) o něco lehčí pacienty. V této svízelné situaci je důležitá součást přípravy ke zkoušce i práce s kazuistikami.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4011 a 4012) a harmonogram synchronní distanční a prezenční výuky v rozvrhu. Řešení úkolů a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 15. 3. 2021