Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4015 a 4016

H. Rozsypal, 27. 10. 2020

Prázdná posluchárna ÚVI

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je místem, kde se má uskutečnit třítýdenní blok předmětu Infekční lékařství (B00121). Epidemiologická situace, omezování společenských kontaktů a spektrum pacientů infekčních lůžkových zařízení (s naprosto převládajícími pacienty s covidem-19) stále ovlivňují způsob výuky našeho předmětu. Pro doplnění zkušenosti u lůžka slouží podrobné kazuistiky, jejichž řešení bude i součástí samostatné přípravy.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4015 a 4016) a v rozvrhu, kde se budete seznamovat s harmonogramem vaší prezenční výuky, přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Je možné, že se některé kroky ještě podaří zautomatizovat pomocí Moodle.

Účast a komunikace na distanční formě výuky je sice předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce, ale vaše odpovědi chápeme více jako zpětnou vazbu na to, že jste se s problematikou seznámili a že jí rozumíte. Snažte se přistupovat k výuce poctivě. Nepokoušejte se získávat za každou cenu správná řešení od minulých skupin (jistě by to pro vás nebyl problém), ale pokuste se na řešení přicházet samostatně. Chyby nám vadí méně, než v rychlosti opsané výsledky bez snahy o naučení látky a chápání kontextu.

Věnujeme výuce dost času i přesto, že současná náročná situace před nás infektology klade jiné požadavky, ať už přímo v péči o nemocné, tak v organizaci léčebných a profylaktických opatření i v konzultacích kolegům, pacientům i médiím.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 27. 11. 2020