Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4009 a 4010

H. Rozsypal, 16. 10. 2020

Prázdná posluchárna ÚVI

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je místem, kde se má uskutečnit třítýdenní blok předmětu Infekční lékařství (B00121). Podíl prezenční výuky je hodně nejasný a současnou zhoršující se epidemiologickou situací ohrožený. Návrh rozvrhu se asi bude radikálně měnit, nicméně budeme se snažit zachovat co nejvíce z prezenční výuky a zejména stáží u lůžka. Problémem infekčních klinik pro výuku v současné době je jejich využití pro pacienty s covidem-19 nebo podezřením na něj. Ostatních pacientů je čím dál méně.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce a některé se pokusíme uvést v audiovizuální podobě. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4009 a 4010). V něm se budete seznamovat s harmonogramem vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Je možné, že některé kroky se podaří zautomatizovat pomocí Moodle.

Účast a komunikace na distanční formě výuky je sice předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce, ale vaše odpovědi chápeme více jako zpětnou vazbu na to, že jste se s problematikou seznámili a že jí rozumíte. Snažte se přistupovat k výuce poctivě. Nepokoušejte se získávat za každou cenu správná řešení od minulých skupin (jistě by to pro vás nebyl problém), ale pokuste se na řešení přicházet samostatně. Chyby nám vadí méně, než v rychlosti opsané výsledky bez snahy o naučení látky a chápání kontextu.

Věnujeme výuce dost času i přesto, že současná situace před nás infektology klade jiné požadavky, ať už přímo v péči o nemocné, tak v organizaci léčebných a profylaktických opatření i v konzultacích kolegům, pacientům i médiím.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 16. 10. 2020