Zahájení výuky infekčního lékařství v zimním semestru akademického roku 2020/2021

H. Rozsypal, 23. 9. 2020

Prázdná posluchárna ÚVI

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je místem, kde se má uskutečnit třítýdenní blok předmětu Infekční lékařství (B00121). Pokud nepočítáme propedeutiky, infekční lékařství je prvním klinickým oborem, s kterým se máte seznámit. Nezbytnou součástí je stáž u lůžka, ta je však v nadcházející době silně ohrožena. Hlavním problémem je skutečnost, že se infekční klinika stává monoinfekčním oddělením, v němž velkou část klientely tvoří pacienti s covidem-19 nebo podezřením na něj, ale i pacienti s jinou diagnózou bývají v izolaci nebo karanténě. Zbylých pacientů není mnoho, a pokud platí zákaz návštěv, je obtížné jim vysvětlit, že příbuzní na oddělení nesmí a několik desítek mediků může. Budeme se snažit zachovat stáže u lůžka, pokud to jen bude možné. Schůdnější bude vaše fyzická přítomnost na vyučování, kde alespoň v menších skupinách probereme důležitá témata. V plánu kurzu budeme počítat s určitým podílem prezenční výuky a rozpis bude uveden v rozvrhu.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce a některé se pokusíme uvést v audiovizuální podobě. E-learning je užitečnou pomůckou, ale zdaleka nenahradí živé vyučování. Pochopení problematiky infekčních nemocí touto cestou vyžaduje větší úsilí nás učitelů i vás studentů. První zkušenosti jsme sbírali již během koronavirové epidemie v letním semestru školního roku 2019/2020. Oprávněně jste postrádali ozvučené prezentace, pokusíme se tento nedostatek napravit. Rovněž se budeme snažit maximálně využít některé technologie distančního vyučování, které nabízí fakulta, zejména MS Teams a Moodle. Přednášky vyučujících z Kliniky infekčních nemocí ÚVN naleznete všechny v SISu.

Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4007 a 4008). V něm se budete seznamovat s harmonogramem vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Je možné, že některé kroky se podaří zautomatizovat pomocí Moodle.

Účast a komunikace na distanční formě výuky je sice předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce, ale vaše odpovědi chápeme více jako zpětnou vazbu na to, že jste se s problematikou seznámili a že jí rozumíte. Snažte se přistupovat k výuce poctivě. Nepokoušejte se získávat za každou cenu správná řešení od minulých skupin (jistě by to pro vás nebyl problém), ale pokuste se na řešení přicházet samostatně. Chyby nám vadí méně, než v rychlosti opsané výsledky bez snahy o naučení látky a chápání kontextu.

Věnujeme výuce dost času i přesto, že současná situace před nás infektology klade jiné požadavky, ať už přímo v péči o nemocné, tak v organizaci léčebných a profylaktických opatření i v konzultacích kolegům, pacientům i médiím.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé obou infekčních klinik

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 23. 9. 2020