Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4003 a 4004

H. Rozsypal, 17. 5. 2020

Smith and Corona Typewriters

Milé kolegyně, milí kolegové,

blok infekčního lékařství, který máte absolvovat v následujících třech týdnech, bude veden distanční formou, i když nabídneme možnost konzultací v menších skupinách tak, jak to dovolí legislativa a předpisy vydané děkanátem. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4003 a 4004). Na ní se budete seznamovat s harmonogramem Vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce a budete nalézat konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

Účast a komunikace na distanční formě výuky je sice předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce, ale Vaše odpovědi chápeme jako zpětnou vazbu na to, že jste se s problematikou seznámili a že jí rozumíte. Snažte se přistupovat k výuce poctivě. Nepokoušejte se získávat za každou cenu správná řešení od minulých skupin (jistě by to pro vás nebyl problém), ale pokuste se na řešení přicházet samostatně. Chyby nám vadí méně, než v rychlosti opsané výsledky bez snahy o naučení látky a chápání kontextu. Věnujeme výuce dost času i přesto, že současná situace před nás infektology klade jiné požadavky, ať už přímo v péči o nemocné, tak v organizaci léčebných a profylaktických opatření i v konzultacích kolegům, pacientům i médiím.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s Vámi se těší

kolektiv Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB

Úvodní stránka

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 17. 5. 2020