Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4001 a 4002

H. Rozsypal, 6. 4. 2020

e-learning
 
v době epidemie covidu-19

Milé kolegyně, milí kolegové,

vládní opatření proti šíření covidu-19 se dotýká i dalšího třítýdenního bloku infekčního lékařství, a to zrušení praktické výuky vás, studentů skupin 4001 a 4002. Abyste ve své budoucí odborné kariéře netrpěli deficitem informací a zkušeností o infekčních nemocech, čtěte předepsanou učebnici a další seriózní prameny a sledujte náš webový speciál (pro studijní skupiny 4001 a 4002). Zatímco první verze e-learningového kurzu probíhající během března byla připravována hekticky, u vás máme z čeho vycházet a připravovaná témata lze pečlivěji připravit. Něco z minulého kurzu se použije, něco se doplní a něco upraví. Stejně jako u kroužků 4011 a 4012 má kurz nahradit cosi nenahraditelné, totiž stáže u lůžka, a to vydatným využitím kazuistik. Věřím, že pečlivé seznámení se s kazuistikami a zodpovězení připojených otázek pomůže k lepšímu pochopení problematiky našeho oboru.

Následující tři týdny vás budeme provázet předmětem Infekční lékařství a budeme spolu písemně komunikovat. V požadavcích v patě stránky s obsahem e-learningového kurzu naleznete termínované požadavky a úkoly, které budete posílat e-mailem odpoved@infektologie.cz. U minulých dvou skupin spolupráce probíhala podle našich představ, měli jsme z takto pojaté náhradní výuky dobrý pocit a věřím, že to aspoň trochu bavilo i vaše kolegy.

Účast a komunikace na distanční formě výuky bude předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce. Snažte se přistupovat k výuce poctivě. Nepokoušejte se získávat správná řešení od minulých skupin (jistě by to pro vás nebyl problém), ale pokuste se na řešení přicházet samostatně. Chyby nám vadí méně, než v rychlosti opsané výsledky bez snahy o naučení látky a chápání kontextu. Věnujeme výuce dost času i přesto, že současná situace před nás infektology klade jiné požadavky, ať už přímo v péči o nemocné, tak v organizaci léčebných a profylaktických opatření, konzultacích kolegům, vysvětlování nesčíslných laických dotazů a zodpovídání otázek médií.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.
 

Úvodní stránka

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 6. 4. 2020