Výuka bloku infekčního lékařství po zavedení mimořádných opatření v koronavirové krizi

H. Rozsypal, 15. 3. 2020

Maska ffp3

Milé kolegyně, milí kolegové,

bezprecedentní opatření proti šíření covidu-19 zasáhlo třítýdenní blok infekčního lékařství pro studijní skupiny 4011 a 4012. Měli jsme snahu praktickou výuku v co nejvyšší míře zachovat, protože stáže považujeme za nenahraditelné. Posléze byl vyhlášen zákaz návštěv na lůžková oddělení a nyní dokonce nouzový stav. Mimoto se v posledních dnech složení pacientů naší kliniky významně profilovalo a pro výuku se stalo poněkud jednotvárné. Část oddělení se proměnila v karanténní jednotky pro kontakty se SARS-CoV-2 a část na izolační pokoje pro pacienty s covidem-19. Ve vnitřních prostorách je omezený pohyb. Odběry se provádí v mobilní buňce v prostoru před jižní frontou infekčního pavilonu na stránce www.infekce.cz, takže kolem budovy kliniky je poměrně rušno.

E-learning je jen drobným doplňkem výuky, ale v okamžiku, kdy není jiné řešení, pokusíme se efektivně a zajímavě provést vás ve vymezeném čase problematikou našeho oboru. Ten je nejen užitečný, důležitý, obsáhlý, ale i rozmanitý a v současné době i populární. V těchto dnech naši lékaři - infektologové jsou kromě vlastní péče o nemocné a suspektně nakažené vytíženi zvládáním provozu, organizací všelijakých opatření a k tomu čelí náporu laických dotazů, konzultací kolegům, ataků médií apod.

Abyste ve své budoucí odborné kariéře netrpěli deficitem informací a zkušeností o infekčních nemocech, jejich patogenezi, diagnostice a léčbě, zejména antibiotické, pokusíme se látku poskytnout plasticky a interaktivně formou e-learningového kurzu (pro studijní skupiny 4011 a 4012). Čtěte předepsanou učebnici a další seriózní prameny a sledujte náš webový speciál, který se budeme snažit přes množství jiných povinností zdárně udržet. Účast a komunikace na distanční formě výuky bude předpokladem pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce.

Kromě neustále opakovaných doporučení o hygienických zásadách, ohleduplnosti, nošení roušek a omezení pohybu a shromažďování osob apeluji i na zachování rozvahy, důstojnosti a jisté dávky osobní statečnosti. Student/ka Karlovy univerzity a budoucí lékař/ka by měl/a umět ovládat své emoce, potlačit často iracionální strach a jít příkladem okolí. Věřme, že se epidemie do jisté míry potlačí a v řádu jednotlivých týdnů, maximálně měsíců vyčerpá.

Těším se, že se s vámi setkám osobně nejen u zkoušky, ale i při jiné příležitosti na půdě almae matris i mimo ni.
 

Úvodní stránka

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 15. 3. 2020, aktualizace 17. 3. 2020