Povinně volitelný předmět Propedeutika infekčních nemocí

H. Rozsypal, 23. 9. 2019

Volitelný předmět Propedeutika infekčních onemocnění (B01673) bude zahájen ve středu 16. 10. ´19 v 15,00 v seminární místnosti Infekční kliniky Na Bulovce v 6. patře. Další stáže se budou konat ve středy odpoledne 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. ´19, vždy v rozsahu 4 vyučovacích hodin (při individuálních návštěvách ambulancí i méně).

Označení "propedeutika" je ponechán proto, že se medikům v malém počtu pokusíme umožnit samostatně si vyšetřit pacienty. Nejedná se tedy příliš o úvod do oboru, ale doplnění některých kapitol, na které nebyl čas během povinného předmětu Infekční lékařství. Počítáme s návštěvou JIP infekční kliniky (kam se s mediky z prostorových a hygienických důvodů normálně nechodí) a umožníme individuální účast v specializovaných ambulancích.

Předmět doporučujeme zejména pro studenty 5. a 6. ročníku, kteří zvažují obor infekčního lékařství pro svou budoucí odbornou kariéru.