Povinně volitelný předmět Propedeutika infekčních nemocí

H. Rozsypal, 19. 9. 2018

Volitelný předmět Propedeutika infekčních onemocnění (B01673) bude zahájen ve středu 17. 10. ´18 v 15,00 v seminární místnosti Infekční kliniky Na Bulovce v 6. patře. Další stáže se budou konat ve středy odpoledne 31. 10, 14. 11. a 12. 12. ´18).

Název propedeutika je trochu zavádějící a historický. Nejedná se příliš o úvod do oboru, ale doplnění některých kapitol, na které není čas během povinného předmětu Infekční lékařství. Označení "propedeutika" je ponechán také proto, že si medici v malém počtu mohou pacienty samostatně vyšetřit. Počítáme s návštěvou JIP infekční kliniky (kam se s mediky z prostorových a hygienických důvodů normálně nechodí) a umožníme individuální účast v specializovaných ambulancích.

Předmět doporučujeme zejména pro studenty 5. a 6. ročníku, kteří zvažují obor infekčního lékařství pro svou budoucí odbornou kariéru.