Insinuator medicamentorum – příspěvek k počítačové podpoře výuky

H. Rozsypal, 10. 12. 2017

Nedílnou součástí praktické výuky předmětu infekční lékařství i jiných klinických oborů je stáž u lůžka hospitalizovaných pacientů. To zahrnuje vyšetření nemocných a nahlížení do jejich chorobopisu. Překážkou pro úplné chápání souvislostí je obtížná orientace v obsáhlé chronické medikaci. Každý z léků je uváděn pod řadou obchodních názvů. Jejich množství a bezpočet obchodních názvů v současnosti prakticky vylučuje, aby si je student nebo lékař pamatoval. Možností je používat internetové vyhledávače (Google), databáze (na stránce SÚKL), počítačové programy (AISLP) a knižní příručky (Brevíř, Remedia Compendium).
     Jinou možností k překonání tohoto problému představuje nabízený program. Byl vyvinut pro lékaře-infektology a jmenuje se poněkud kostrbatě Insinuator medicamentorum, tj. "Našeptávač léků". Původně byl připraven jako pomůcka pro přijímající lékaře k rychlému sestavení chronické medikace polymorbidního pacienta. Pomocí tohoto programu se léky dají zadávat buď podle obchodního názvu, nebo výběrem podle nemoci a skupiny léků. Lékaři v praxi pak mohou vytvořenou ordinaci přenést (nejspíše přes textový editor) do dekursu. Studentům přináší důležité poznání souvislostí a možnost navržení různých kombinací a variant s použitím příbuzných léčiv. Přednost počítačové pomůcky nespočívá v rozsahu nebo úplnosti, ale v jednoduchosti a praktickém ovládání. První verze programu byla poprvé nabídnuta návštěvníkům webové stránky www.infekce.cz začátkem roku 2015. Od té doby byla databáze dvakrát významně aktualizována, a tak vcelku spolehlivě odráží stav trhu léčiv v České republice na podzim roku 2017.
      Vyzkoušejte Insinuator medicamentorum! Doufám, že si s programem pohrajete - ideálně i před zkouškou z farmakologie - a oblíbíte si jej.
     Přeji příjemnou zábavu a ušetřený čas v sestavování ordinací.