AKTUALITY

Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

H. Rozsypal, 21. 12. 2023

Milé studentky, milí studenti,
 

dnes odpoledne jsme byli šokováni tragickou událostí na Filozofické fakultě naší Alma mater. Z rozhodnutí spectabilis pana děkana se 22. prosince 2023 ruší veškerá výuka. Naplánované zkoušky je možno uskutečnit, což se u nás týká zítřejšího zkoušení v předtermínu (ostatně vypsaného na přání studentů).

Chápeme, že dojem z hrůzného činu, vám nedovolil konečnou přípravu a znemožňuje komfortní skládání zkoušky. Z toho důvodu můžete uzavřít blok infekčního lékařství později bez započítání původně plánovaného termínu. Studenti, kteří se zítra dostaví, přistoupí ke zkoušce ještě v dopoledních hodinách (podle časových možností vyučujících). Ostatním studentům bude zápočet automaticky přiznán před zkouškou na základě vypracovaného chorobopisu a náležité prezence (přičemž se poslední den k absencím nepočítá).

Se studenty, s kterými se zítra setkáme a důstojně uctíme památku obětí, přejeme úspěch u zkoušky, ostatním pokud možno klidné prožití vánočních svátků a klid na přípravu na lednové termíny.
 

Vaši učitelé

Socha Inteligence
Zpět
Domovská stránka

© 21. 12. 2023