AKTUALITY

Zahájení výuky ve školním roce 2023-2024

H. Rozsypal, 27. 9. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové,
 

doufáme, že jste si užili prázdniny, dostatečně si odpočinuli, načerpali spoustu zážitků a současně nabrali síly k dalšímu studiu.

První klinický předmět je dosti komplexní, relativně všeobecný a prolínající se s dalšími klinickými obory. Infekční nemoci jsou ty, které léčí nejen specialisté, ale lékaři téměř všech odborností. Nemáte se spokojit jen s plytkým seznámením s hlavními tématy, ale máte se připravit na řešení jak běžných, tak výjimečných a složitých situací, které vám připraví vaše budoucí praxe a profesionální život. Nemusíte znát všechno, ale musíte být připraveni všechno řešit. Budoucímu pacientovi se nemůžete vymlouvat, že jste to na infekčním lékařství nebrali. Chceme, abyste rámcově znali určité vyšetřovací a léčebné scénáře.

Budeme se snažit předat vám co nejvíce využitelných informací během seminářů a stáží, ale spoléháme i na vaší samostatnou přípravu z učebnice, webových stránek kliniky a dalších zdrojů. Snažte se využít toho, co jste se naučili v teoretických a preklinických předmětech, používejte selský rozum a logický úsudek.

 

Samozřejmě potřebujete jistý čas o faktech přemýšlet, spojovat je do souvislostí a vyvozovat z nich závěry, aby byly použitelné pro výkon vašeho povolání.

Určitým problémem je kolize s odpolední výukou náročných předmětů - klinické topografické anatomie a farmakologie - a klasifikovaným zápočtem z anatomie v pátek 20. 10. '23. Nehodláme dělat obstrukce s udělením zápočtu, podmínkou je dostatečná prezence, vypracovaný chorobopis přiděleného pacienta a základní orientace v probírané látce ze seminářů a stáží.

V minulých letech jsme se potýkali s omezeními, která vyplynula z epidemie covidu-19. Kontakt mediků s pacienty byl limitovaný. Také se zúžilo spektrum hospitalizovaných pacientů na úkor nemocných s covidem-19. Slevili jsme z praktické zkoušky, studenti samostatně nevypracovávali chorobopis. Letos jsme vrátili do výuky samostatné vyšetření pacienta. Je to určitě užitečné. Vidíme v tom více motivační prvek a příspěvek k osvojení určitých dovedností studentů, než prostředek k hodnocení prospěchu.

Přejeme mnoho uspokojení z poznávání infekčních nemocí a úspěšné zvládnutí zkoušek čtvrtého ročníku.

Těšíme se na vás.

Vaši učitelé

 

Vchod pro zaměstnance a studenty

Obr.: Vchod pro zaměstnance a studenty na KITN FN Bulovka

Zpět
Domovská stránka

© 27. 9. 2023