Případ 9

Bolesti hlavy, horečka a dezorientace u 53-leté ženy

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Cévní mozková příhoda
  • Herpetická nekrotizující encefalitida
  • Jiné encefalitidy (např. klíšťová, chřipková)
  • Počínající mozkový absces (cerebritida)
  • Mozkový tumor

Další laboratorní vyšetření

Likvor: průkaz HSV DNA metodou nested PCR: pozitivní
   - protilátky anti-HSV metodou ELISA: 310 AU/ml = pozitivní
Sérologie: HSV ze séra: 1., 2., 3. týden: anamnestický titr bez známek aktivity, 4. týden: HSV KFR 1:32/64+- - hladiny vyšší než běžné

Diagnóza

Zobrazovací vyšetření potvrdila klinickou suspekci na nekrotizující encefalitidu. Herpetická etiologie je vysoce pravděpodobná na základě klinického obrazu, ale navíc byla podpořena i přímým průkazem HSV DNA v likvoru (metodou PCR).

Průběh

53-letá pacientka s bolestmi hlavy, horečkou a dezorientací byla přijata pro suspekci na neuroinfekci, byla zvažována i cévní mozková příhoda. Serózní likvorová formule, na CT hypodenzní ložiska a na MRI signální změny lokalizací odpovídající herpetické encefalitidě dovolily formulovat diagnózu, jež byla podpořena i přímým průkazem HSV v likvoru. Sérologie hepretických virů byla naopak dlouho bez známek aktivity. Ihned byla zahájena terapie intravenózním acyklovirem (Herpesin) po dobu 14 dnů a v prvních dnech antiedémová terapie dexamethasonem (Dexona) a manitolem. Mimoto byl podáván piracetam (Oikamid) a etofylin (Oxyphyllin). Zpočátku byla pacientka zmatená, subfebrilní, postupně se psychický stav zlepšil, subjektivně byla bez větších obtíží, nezvracela. V průběhu hospitalizace byla zastižena signifikantní bakteriurie Escherichia coli, která byla přeléčena nitrofurantoinem (Furantoinem), při kontrole již byla moč sterilní. Po třech týdnech byla propuštěna domů, zcela orientovaná a dále přešla do ambulantního sledování praktickým lékařem, infektologem, psychologem a endokrinologem. Ač se subjektivně cítila dobře, významné oslabení mnestické funkce znemožnilo návrat do práce a pacientka zůstala v invalidním důchodu. Pacientka situaci nahlíží a má klidné rodinné zázemí.


Literatura

  • Johnson RT. Acute encephalitis. Clin Infect Dis 1996;23(2):219-224
  • Domingues RB, Tsanaclis AM, Pannuti CS, Mayo MS, Lakeman FD. Evaluation of the range of clinical presentations of herpes simplex encephalitis by using polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid samples. Clin Infect Dis 1997;25(1):86-91. Abstrakt on-line zde

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002