Případ 9

Bolesti hlavy, horečka a dezorientace u 53-leté ženy

Anamnéza

Anamnéza získána od doprovázejícího manžela.
RA: Nevýznamná.
PA: Pokladní na parkovišti.
EA: O styku s infekcí neví. Klíště neměla.
AA: Negativní.
OA: Cholecystektomie před lety, strumektomie před 3 roky, hormonální substituce. Úrazy: 0. Léky: Letrox 100mg 1-0-0 tabl.
GA: Menopauza před 7 roky.

NO: Před 5 dny se objevila horečka a bolesti hlavy, u praktického lékaře nasazen Augmentin (co-amoxycilin), od včera je zmatená, zapomnětlivá, spavá.

Fyzikální nález

T 36,5°C, P 80´, TK 120/80, D 16, zmatená místem a časem, datum narození a bydliště ví přesně, lepší výživy, dýchá volně, kůže bez exantému, bez petechií či embolizací, turgor normální. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní, oči bpn. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice vlhké, hrdlo klidné, tonzily bez obsahu, jazyk lehce bíle povleklý. Krk: lymf. uzliny submandibulární bilat. do 1,5cm, jizva po strumektomii, hmatný levý lalok štítné žlázy, bez víru. Dýchání čisté, akce prav., ozvy ohr., periferní puls hmatný. Břicho měkké, nebol., játra a slezina nezvětšené. Končetiny bez otoků, hybnost a sval. síla konč. orientačně symetrická. Meningeální jevy negativní.

Laboratorní vyšetření

FW: 12/25
KO: leuko 9,3, ery 3,83, Hb 106, htk 0,36, tr 216
Dif.: seg 0,70, tyč 0,02, ba 0,01, eo 0,02, mo 0,03, ly 0,22
Moč chem.: negat., sed.: ery 5-10, leu 5-10
Bioch.: Glukosa 6,2, Na 142, K 3,76, Cl 113,
urea 4,27, kreatinin 60, bilirubin 16, AST 0,46, ALT 0,77, GMT, ALP, LD v mezích normy
CB 70, albumin 45, CRP 0 mg/l
cholesterol 6,6, TG 1,26
Hormony štítné žlázy: TSH 0,148 (norma 0,32-5,0), T3 1,18 (norma 1,0-3,1), T4 115,4 (norma 60-155), free T3 3,19 (3,5-6,5), free T4 22,9 (10,5-23,0), anti-tyreoglobulin neprokázán
Sérologie:
- lymeské borreliózy: IgG a IgM negativní
- RRR, VDRL: negat.
Virol.:
- herp. virů: anti-CMV IgG pozit., IgM negativní, anti-HSV KFR 1:16, IgM ELISA negat., EBV: anamnestické titry
- klíšťové meningoencefalitidy: IgG a IgM negativní
- respiračních virů: chřipka A, B, parainfluenza, RS virus, adenovirus, vybrané enterovir - běžné titry
- HBsAg negat.
- anti-HIV negat.

Likvor: čirý.
  • Cytol.: ly 559/3, seg 3/3
  • Bioch.: Pandy ++, B 0,72, G 3,2, Cl 121
  • Kult.: založena
  • Serologie lymeské borreliózy: IgG a IgM negativní
  • PCR lymeské borreliózy: negativní
  • 2ml likvoru archivováno

Zobrazovací a elektrofyziologická vyšetření

RTG S+P: Bez infiltrativních změn, ateroskleróza aorty, deviace trachey doleva.
CT mozku: Hypodenzní ložisko v pravém temporálním laloku.
MRI mozku: T1W ukazuje postižení šedé hmoty a T2W zvýšení signálu v pravém temporálním laloku a v pr. inzule a v malém rozsahu v levém temporálním laloku. Obraz signálních změn odpovídá ...
EKG: SR, 90´, převodní intervaly v normě, negativní TaVF, osa srdeční doleva, bez ložiskových změn.
EEG: Lehce abnormální graf pro difúzní hypofunkční změny s převahou nad předními kvadranty.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Váš názor

Určete diagnózu a pravděpodobnou etiologii. Které vyšetření likvoru by bylo eventuálně vhodné doplnit? Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002