Případ 7

Bolest hlavy, horečka a petechie u 17-letého chlapce

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

Jasná hnisavá formule v mozkomíšním moku s petechiemi na kůži téměř nepřipouští jinou diagnózu, než meningokokovou meningitidu. Petechiální exantém může být průvodným příznakem
  • jiné sepse
  • infekční endokarditidy
  • rickettsiózy
  • trombocytopenické purpury
  • anafylaktoidní (Henoch-Schönleinovy) purpury
  • lékových purpur
  • vaskulitid.

Výsledky laboratorních testů a doplňující vyšetření (3. den)

Bakteriologie: Hemokultura: Neisseria meningitidis citlivá k AMP, CLT, CMP, ERY, GEN, OXA, PNC, TTC, OFL
Kult. likvoru: Neisseria meningitidis - citlivost stejná.
Imunologie: Imunoglobuliny: IgM norm., IgG dol. hranice, IgA lehce snížené (1,49), pokles "nutričních" proteinů (PreA, TRF, a-2-M), CRP >100mg/l
Virologie: IgM anti-HAV negat., HBsAg negat.
EKG: SR 72´, inkompletní BPRT, nadále vysoká voltáž QRSV1-V4, SV5-6. Křivka bez vývoje.
Echokardiografie: Normální nález.
ORL: Otoskopicky bubínky šedé celistvé diferencované - norm. nález, nedoslýchavost staršího data.
Audiometrie: Středně těžká nedoslýchavost bilat., pankochleární vada symetricky, oproti audiogramu z doby před 3 lety zhoršení o 15-30dB, dopor. pokračovat ve vazodilatační a nootropní léčbě.


Audiogram nahoře aktuální, dole vyšetřený před 3 roky

Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Diagnóza

Kultivace meningokoka v likvoru potvrzuje diagnózu meningokokové meningitidy. Percepční nedoslýchavost až hluchota je častou komplikací hnisavé meningitidy. Při hypakusi staršího data nebylo možno vyloučit zhoršení sluchu v rámci meningitidy, proto byly nasazeny infúze s nootropními a vazodilatačními léky, dodatečné audiometrické vyšetření navíc ukazuje na pokles sluchového prahu o 15-30 dB oproti audiogramu před 3 roky. Sestře pacienta je třeba podat profylaxi běžnými dávkami fenoxymethylpenicilinu.


Vývoj likvorového nálezu

Den seg ly B (g/l) G (mmol/l) Cl (mmol/l)
1. 34688/3 960/3 4,68 1,1 116
4. 10496/3 1536/3 0,89 3,2 126
7. 392/3 200/3 0,48 2,3 119

Průběh

16-letý pacient přijat pro horečku (téměř hyperpyrexii) s bolestmi hlavy, meningeálními příznaky a výsevem petechií, nález v mozkomíšním moku potvrzuje diagnózu hnisavé meningitidy a kultivace likvoru i hemokultura meningokokovou etiologii. Ihned byla nasazena protiedémová terapie manitolem a kortikosteroidy (dexamethasonem) a krystalický penicilín 4 x 5 mil. j. i. v. Pacient byl zpočátku febrilní, dezorientovaný, petechií ještě mírně přibylo, oběhově však stabilní a dobře spontánně ventilující. Na léčbě dochází k rychlé úpravě klinického stavu, průběžnému lepšení laboratorních hodnot. Při hypakusi staršího data nebylo možno vyloučit zhoršení sluchu v rámci meningitidy, proto byly nasazeny infúze s nootropními a vazodilatačními léky (piracetam, naftidrofuryl), dodatečné audiometrické vyšetření ukazuje na pokles sluchového prahu o 15-30 dB oproti audiogramu před 3 roky. Před dimisí (po 18 dnech) byl pacient prakticky bez obtíží, petechie zaschlé, zánětlivé parametry nižší (FW 37/85, leuko 7,8, CRP 5), při ambulantní kontrole po 6 týdnech se ještě necítí zcela v pořádku, FW 4/20, KO a biochemické testy v normě, EKG křivka bez vývoje, na EEG lehká abnormita pro frekvenční labilitu a hypofunkční změny při hyperventilaci s maximem frontálně vlevo, do školy se vrátil za téměř 3 měsíce od začátku nemoci, po další 3 měsíce byl ještě osvobozen od tělesné výchovy.


Literatura

  • Quagliarello VJ, Scheld WM. Treatment of bacterial meningitis. N Engl J Med 1997;336(10):708-716. Abstrakt není, ale pro předplatitele je k dispozici odkaz na plnotextovou verzi zde
  • Leib SL, Tauber MG. Pathogenesis of bacterial meningitis. Infect Dis Clin North Am 1999;13(3):527-48. Abstrakt on-line zde
  • Aronin SI. Bacterial Meningitis: Principles and Practical Aspects of Therapy. Curr Infect Dis Rep 2000;2(4):337-344. Abstrakt on-line zde

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002