Případ 7

Bolest hlavy, horečka a petechie u 17-letého chlapce

17-letý chlapec s krátkou anamnézou bolestí hlavy, horečky a zvracení přijat febrilní, meningeální s petechiemi.

Anamnéza

RA: Nevýznamná, má 19-letou sestru, která zdráva.
PA: Učeň SOU.
EA: Předvčerem návštěva diskotéky, usus: alkohol příležitostně, experimentoval s marihuanou, jinak drogy neužívá.
AA: Neudává.
OA: Příušnice, zarděnky, sinusitida. Nedoslýchavost po pádu ze schodů ve 2 letech.

NO: Včera pobolívání hlavy, afebrilní, v noci spal. Dnes brzy ráno nauzea a zvracení, silné bolesti hlavy, zvláště v záhlaví, zimnice a třesavka, horečka 40,5°C, mírný pokles po Paralenu, přivolán lékař LSPP, ten odesílá k hospitalizaci.

Fyzikální nález

T 38,7°C, P 120´, TK 90/50, D 18, mírná hypakuse, eutrofický, mírně neklidný, dýchá volně, na hřbetech rukou a nohou několik petechií (viz obrázek). Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní, oči bpn. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice vlhké, hrdlo lehce zarudlé, tonzily bez obsahu, jazyk lehce bíle povleklý. Krk: lymf. uzliny drobné, štítná žláza nehmatná. Dýchání čisté, akce prav., ozvy ohr., periferní puls hmatný. Břicho měkké, nebol., játra a slezina nezvětšené. Genitál bpn. DK bez otoků. Hybnost a sval. síla konč. sym., taxe přesná, mírně roztřesený. Meningeální jevy: šíje +1, spine sign +, Lasegue 80°. Stoj bez titubace.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Laboratorní vyšetření

FW: 50/92
KO: leu 24,3, ery 4,5, Hb 138, htk 0,41, tr 191
        Dif.: seg 0,84, tyč 0,09, ly 0,06, mo 0,01, hrubé granulace neutrofilů
Hemokoagulace: Quick-INR 0,89, aPTT-R 0,88, AT III 71%, etanol. test negat., D-dimery pozit.
Moč chem.: B 0,18g/l, G 1,3g/l, krev +++, sed.: ery 5-10, leu 11-20, epit 1-4, hlen 1
Bioch.: glykémie 9,4, Na, K, Cl norm., urea 6,0, kreatinin 92, bilirubin 15, AST 0,58, ALT 0,46, ALP 2,0, GMT 0,7, AMS 3,0, CB 58, alb. 36, fibrinogen 5,9

Likvor: kalný.
  • Cytol.: seg 34688/3, ly 960/3
  • Bioch.: Pandy +++, B 4,68, G 1,1, Cl 116
  • Kult.: založena
  • Latexová aglutinace: antigen Neisseria meningitidis séroskupiny C pozitivní, antigeny N. meningitidis séroskupiny B, S. pneumoniae, H. influenzae negativní.

Pomocná a konziliární vyšetření

RTG S+P: Normální nález na nitrohrudních orgánech.
EKG: SR 78´, inkompletní BPRT, vysoká voltáž QRSV1-V4, SV5-6, sporná hypertrofie PK.

Váš názor

O jakou diagnózu se jedná a čím je onemocnění vyvoláno? Navrhněte optimální léčebný postup a pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002