Případ 6

Horečka u 37-letého cestovatele po prodělané malárii terciáně

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Relaps malárie terciány vyvolané Plasmodium vivax se sníženou citlivostí k primachinu
  • Virové onemocnění horních cest dýchacích

Diagnóza a výklad

O tom, že jde o relaps malárie terciány, prakticky není pochyb. Problémem může být eradikace původce vzhledem k pravděpodobné snížené citlivosti k primachinu. U plasmodií P. vivax je snížená citlivost k primachinu registrována v JV Asii, zvláště Thajsku, Indonésii, Papuy-Nové Guiney a JZ Oceánii. Na některých indonéských ostrovech byla tato vlastnost pozorována u 30% kmenů P. vivax. Primachin se musí podávat ve zvýšené dávce po delší dobu: obvykle 22,5-30mg/d 2-3 týdny, do dávky 6mg/kg a kúru. Možnými vedlejšími účinky jsou nauzea, bolesti břicha a zvracení. U cizinců - černochů, Indů, Číňanů nebo osob pocházejících ze Středomoří - musíme počítat s deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G-6-PDH), u nichž může primachin způsobit hemolytickou krizi, a před podáním primachinu je důležité vyšetřit aktivitu tohoto enzymu.

Informace o léčbě a profylaxi malárie jsou zde (na stránce Infekce tropických a subtropických oblastí)

Průběh

37-letý muž po opakovaných expedicích v tropech a před 3 měsíci léčený pro malárii terciánu přijat pro febrilní špičky. V krevním nátěru bylo prokázáno Plasmodium vivax. Jedná se o relaps terciány při snížené citlivosti plasmodia k primachinu, proto byla po podání chlorochinu zavedena protirelapsová kúra primachinem ve zvýšených dávkách 22,5mg/d. Léčebnou kúru snesl dobře, malarické záchvaty se neopakovaly, v kontrolním krevním nátěru nebyla prokázána plasmodia.


Literatura

  • Vaništa J, Rubík I, Svobodová M, Kubek J. Malárie terciána se sníženou citlivostí na primachin importovaná do České republiky. Klin mikrobiol inf lék 1998;4(2):51-53
  • Luzzi GA, Warrell DA, Barnes AJ, Dunbar EM. Treatment of primaquine-resistant Plasmodium vivax malaria Lancet 1992;340:310
  • Doherty JF, Day JH, Warhurst DC, Chiodini PL. Treatment of Plasmodium vivax malaria - time for a change? Trans R Soc Trop Med Hyg 1997;91(1):76
  • Phillips EJ, Keystone JS, Kain KC. Failure of combined chloroquine and high-dose primaquine therapy for Plasmodium vivax malaria acquired in Guyana, South America. Clin Infect Dis 1996;23(5):1171-1173. Abstrakt on-line zde
  • Šerý V. a kol. Lexikon cestovní medicíny. Encyklopedický dům, Praha 1996, pp. 305

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002