Případ 6

Horečka u 37-letého cestovatele po prodělané malárii terciáně

37-letý muž po opakovaných expedicích v tropech a před 3 měsíci léčený pro malárii terciánu přijat pro febrilní špičky.

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Entomolog.
EA: Opakované výjezdy do tropů: 8. 1. - 20. 2. Indonésie - z Jakarty odcestoval na jih ostrova Celebes a ostrov Butung, antimalarickou profylaxi nebral, opakovaně byl poštípán komáry, za 7 dní po největším poštípání se objevily bolesti hlavy, 2. den horečka se zimnicí a následným pocením, sám diagnostikoval malárii a užíval Fansidar celkem 12 tablet. Během 3 dnů se stav zlepšil a odcestoval do Evropy. 28. 2. ambulantně vyšetřen, byl afebrilní, krevní nátěr na malárii byl negativní, serologie malárie pozitivní (NIFR 1 : 64). 14.-30. 4. podnikl 14 denní cestu po Krétě.
AA: Neudává.
OA: IV/t.r. bolest v pravém boku a mírná hematurie, byl na cestách (na Krétě), dále konkrement sonograficky nebyl prokázán. VII/t.r. hospitalizován pro malárii terciánu - Plasmodium vivax (viz NO). Léky neužívá, abusus neguje.

NO: 1. 7. nechutenství, 3. 7. odpoledne zimnice, T 39,5°C, pak pocení, 4. 7. jen slabost, 5. 7. T 38,5°C, pociťoval závratě, vyšetřen na interní ambulanci, zde rtg S+P a EKG s negativním nálezem. 6. 7. subfebrilní, 7. 7. večer T 39,5°C, z LSPP odeslán na interní kliniku, zde proveden krevní nátěr a zjištěna malárie, 8.-13. 7. hospitalizován na infekční klinice pro terciánu - vivax, parazitémie 0,02%, léčen Delagilem 8 tabl a primachinem 15mg 14 dní. 17. 10. (po 3 měsících) se opět objevila zimnice, horečka, nasazen Deoxymykoin 200mg/d, dále 100mg/d, 19. 10. další zimnice a horečka, přichází k přijetí.

Fyzikální nález

T 37,8°C, P 102´, TK 120/75, D 18, orientovaný, eutrofický, dýchá volně, kůže snědá bez ikteru, exantému a hemoragií, turgor normální. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní, oči: bulby volné, skléry lehce subikterické, spojivky klidné. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice vlhké, hrdlo klidné, jazyk lehce bíle povleklý. Krk: lymf. uzliny drobné, štítná žláza nehmatná. Dýchání čisté, akce prav., ozvy ohr., periferní puls dobře plněný. Břicho měkké, nebol., játra +3 prsty, slezina+2 prsty, peristaltika slyšitelná. Genitál bpn. DK bez otoků. Hybnost a sval. síla konč. sym., taxe přesná, bez třesů. Men. jevy negativní. Stoj a chůze bez titubace.

Laboratorní a pomocná vyšetření

FW: 30/53
KO: leuko 4,1, ery 4,27, Hb 137, htk 0,38, tr 103
Dif.: seg 0,34, tyč 0,03, mo 0,28, ly 0,33
Moč chem.+sed.: B 0,22g/l, ostatní negat.
Bioch.: Glykemie, Na, K, Cl v mezích normy.
urea 8,28, kreatinin 139, bilirubin 52 (konjugovaný 0), AST, ALT, GMT, ALP v mezích normy
ELFO sérových bílkovin:a-1-globulin mírně zvýšený, ostatní v normě, CRP 110.
Bakteriol.: Výtěr tonzily, nos - norm. flora.
Krevní nátěr a tlustá kapka: Plasmodium vivax, parazitémie 0,1%.
Virol.: IgM anti-HAV negat., HBsAg negat.
RTG S+P: Normální nález na nitrohrudních orgánech.
SONO břicha: Difúzní hepatomegalie a splenomegalie bez ložiskových změn, žlučník a žlučové cesty bez patologického nálezu, ledviny přiměřené velikosti a tvaru, vývodné močové cesty bez dilatace, pankreas překryt plynem.

Váš názor

Rozmyslete si diferenciální diagnózu. Předpokládáte, že se jedná o relaps terciány po řádném užívání protirelapsové kúry primachinem, jiné exotické onemocnění, počínající akutní virovou respirační infekci, popř. jiné onemocnění? Po eventuálním doplnění laboratorních a pomocných vyšetření klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002