Případ 5

Bolest hlavy a febrilie u 69-leté ženy po polypektomii dutiny nosní

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
EA: Styk s infekcí nebyl.
AA: Neudává.
OA: Hypertenze, ischemická choroba srdeční, operace 0, užívá Moduretic, Nitro-Mack, k lékaři příliš nechodí.

NO: Před měsícem byla na ORL klinice pro polypy dutiny nosní a vedlejších nosních dutin provedena plánovaná rhinotomie a ethmoidektomie vlevo, bezprostřední pooperační průběh byl klidný, ale 6. pooperační den se objevila likvorea, meningeální syndrom, horečku neměla, provedeno CT s normálním nálezem na mozku a skeletu lební baze, vyšetřen mozkomíšní mok, kde zjištěno seg 14000/3, více nevyšetřeno a nasazen chloramfenikol v dávce 3x 1g/d i.v. Na této léčbě se stav zlepšil, za týden likvorea ustala a antibiotická léčba byla po 12 dnech vysazena. Za 3 týdny od operace došlo k vzestupu horečky na 39,9°C, objevila se nauzea a silné bolesti hlavy, 1x zvracela hematinové zvratky, proto zavedena NG sonda, jež odvádí tmavě zelený obsah. Postupně narůstá somnolence a za 12 hodin je pacientka dezorientovaná, chvílemi zcela bez kontaktu, pro zhoršující se stav přeložena na infekční kliniku.

Fyzikální nález

T 37,6°C, P 90´, TK 125/80, D 18/min., SpO2 94%
Obézní, dezorientovaná, nekonstantně odpoví na opakovanou energickou výzvu, dýchá volně, kůže čistá bez exantému, petechií či periferních embolizací, turgor přiměřený. Hlava: nad levou očnicí a vlevo od kořene nosu je klidná jizva po operaci, ještě je patrný mírný edém nosního hřbetu, inervace VII. n. intaktní, oči - bulby volné, bez nystagmu, zornice izokorické, fotoreakce pozitivní, skléry bílé, spojivky klidné, nos bez zjevné sekrece, nazogastrická sonda in situ, zvukovody volné. Dutina ústní: sliznice vlhké, hrdlo čisté, jazyk lehce bíle povleklý. Krk bpn. Dýchání čisté, akce prav., 2 ozvy, tichý systolický šelest na bázi bez propagace, periferní pulsace dobře hmatná. Břicho lehce nad nivó, měkké, prohmatné, játra a slezina nezvětšené. Gen. bpn. DK bez otoků, bez známek flebotrombózy. Hybnost končetin a svalová síla orientačně symetrická, menigneální jevy: šíje +2, Lasegue 70°.

Základní laboratorní vyšetření

FW: 73/115
KO: leuko 22,3, ery 3,50, Hb 116, htk 0,30, tr 226
Hemokoagulace: Quick, aPTT norm.
Moč chem.: pH 6, B +, ostatní negativní
Bioch.: glykémie 6,0, Na 140, K 3,6, Cl 104, urea 4,4, kreatinin 121, bilirubin 18, AST, ALT, GMT, ALP, AMS v mezích normy, CRP 280, fibrinogen 8,4
Bakteriol.: Hemokultura - BACTEC negativní.

Likvor:
  • Cytol.: seg 32400/3, ery ojediněle
  • Bioch.: B 1,02, G 3,3, Cl 121
  • Mikroskopicky: v Gramově barvení polynukleáry, bez bakterií
  • Latexová aglutinace: pneumokok a meningokok negativní
  • Kultivace: sterilní

Pomocná vyšetření

RTG S+P: Klenutý oblouček aorty, jinak normální nález na nitrohrudních orgánech, srdeční stín není dilatován.
SONO břicha: Korová cysta levé ledviny, jinak normální nález na játrech, žlučových cestách, pravé ledvině a pankreatu.
CT mozku: Stav po operaci ethmoidálních sklípků vlevo s defektem mediální stěny levé očnice, zastření ethmoidálních sklípků těsně pod spodinou přední jámy lební vlevo a levé frontální dutiny. Porušení v této oblasti nelze vyloučit. Polyp či cysta v levé sfenoidální dutině. Na mozku jsou drobná hypodenzní ložiska v obou frontálních lalocích, snížená denzita bílé hmoty, lehké rozšíření subarachnoidálního prostoru v pravé frontální krajině a atrofie korové zóny mozku.
EEG: Hrubě abnormální záznam s paroxysmální pomalou aktivitou promítající se z hloubky.
EKG: SR 78´, PQ 0,16, QRS 0,11, index Sokolov 32 mm, nespecifické repolarizační změny.
ORL: Otoskopicky normální nález.
Oční: Známky hypertenzní retinopatie II. st., bez známek městnání, bez ložiskových změn na sítnici.

Váš názor

O jakou nitrolební komplikaci polypektomie se jedná? Jakou léčbu zahájíte, jaká jsou indikována další vyšetření a léčba? Pak klikněte na pokračování.

 

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002