Případ 3

Horečka u 20-letého cestovatele

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
EA: 4 měsíční pobyt v Indii, ubytovával se v levných hotelech, opakovaně poštípán hmyzem, profylaxi malárie - Delagil - bral nesystematicky.
AA: Neudává.
OA: Zdráv.

NO: 9. 11. návrat domů. 12. 11. několikrát denně řidší stolice bez příměsi, bolesti břicha neměl, teplotu neměřil, ale zimnice ani třesavka nebyly. Mírná rýma a kašel, v noci výrazné pocení, únava, malátnost, tmavá moč, stolice 2-3x denně kašovité, pro horečku 15. 11. přijat k hospitalizaci.

Fyzikální nález

T 40,3°C, P 100´, TK 110/70, D 22/min. Orientovaný, eutrofický, dýchá volně, kůže bledá, bez exantému, petechií či periferních embolizací, turgor přiměřený. Hlava: poklepově nebolestivá, výstupy n. V. nebol., inervace VII. n. intaktní, oči - bulby volné, bez nystagmu, zornice izokorické, reakce v obou kvalitách, skléry bílé, spojivky klidné, nos a uši bez sekrece. Dutina ústní: sliznice vlhké, hrdlo lehce nastříklé, tonzily čisté, jazyk lehce bíle povleklý. Krk bpn. Dýchání čisté, akce prav., ozvy ohraničené, periferní pulsace dobře hmatná. Břicho lehce nad nivó, měkké, prohmatné, játra +1cm, slezina naráží. Gen. bpn. DK bez otoků, bez známek flebotrombózy. Hybnost končetin bez omezení. Menigneální jevy negat. Stoj a chůze bez titubace.

Základní laboratorní a pomocná vyšetření

FW: 70/110
KO: leuko 3,9, ery 3,58, Hb 98, htk 0,297, tr 166
Moč chem.: pH 8, B +, krev stopa, Ehrlich +++
Bioch.: glykemie a ionty v mezích normy, urea 4,4, kreatinin 101, bilirubin 35, AST 1,2, ALT 2,2, S-AMS12,3/ U-AMS 149
Bakteriol.: Hemokultura - BACTEC pozitivní, očkuje se, výsledek zatím není.
Kultivace stolice - odebrána.
Stolice na parazity - odebrána.
RTG S+P: Normální nález na nitrohrudních orgánech.
SONO břicha: Splenomegalie bez ložiskových změn, jinak normální nález na játrech, žlučových cestách, obou ledvinách a pankreatu.
EKG: SR 98´, bez ischemických změn.
ORL: Otoskopicky normální nález.
Oční: Normální nález na fundu obou očí.

Než budete pokračovat, rozmyslete si, která laboratorní vyšetření je nutné doplnit!

Další laboratorní vyšetření

Krevní nátěr a tlustá kapka: Plasmodia neprokázána.
Lumbální punkce: Neprovedena.

 

Váš názor

Rozmyslete si diferenciální diagnózu. Jakou diagnózu předpokládáte a eventuálně jakou léčbu zahájíte před obdržením definitivních výsledků laboratorních vyšetření? Pak klikněte na pokračování.

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002