Případ 33

Recidivující vředy na bércích u 64 letého muže

64 letý muž s opakovanými abscesy a vředy na obou dolních končetinách

Anamnéza

RA: Nevýznamná.
PA: Důchodce.
EA: Styk s infekčním onemocněním nebyl, necestoval.
AA: Neguje.
OA: Operace abscesu v pravém lokti.
FA: Gopten 2mg 1-0-0 tabl, Anopyrin 100mg 1-0-0 tabl.
ŠN: Nekouří, alkohol příležitostně.

NO: Asi 20 let opakovaný erysipel na PDK (celkem 26x!), letos poprvé i na LDK, asi 15 let opakované bolestivé hrboly a vředy na obou DK, ojediněle "bolák" na rtu, opakovaně léčen na kožním a chirurgickém oddělení okresní nemocnice, opakovaně léčen antibiotiky - zejména Prokain-Penicilinem i krystalickým penicilinem včetně aplikace Pendeponu. Nyní odeslán k dalšímu vyšetření pro bolestivé vředy na bércích.

Fyzikální nález

T 36,8°C, P 70´, TK 180/100, D 18´, orientovaný, obézní, eupnoe, kůže anikterická, bez exantému a hemoragických projevů, turgor přiměřený. Hlava: poklepově nebol., výstupy n. V. nebol., inervace n. VII. intaktní, oči - skléry bílé. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice lehce oschlé, hrdlo klidné, tonzily bez obsahu, jazyk lehce bíle povleklý. Krk: uzliny submandibulární nezvětšené, štítná žláza nehmatná, jugulární náplň přiměřená. Dýchání čisté, akce prav., ozvy ohraničené, periferní puls dobře plněný, akra teplá. Břicho: obézní nad niveau, poklep diferencovaně bubínkový, pro obezitu obtížně prohmatné, nebolestivé, játra v oblouku, slezina nehmatná, tapottement bilaterálně negativní. Dolní končetiny s perimaleolárním prosáknutím oboustranně, na bércích různě hluboké vředy s ostře ohraničenými namodralými podminovanými a navalitými okraji o průměru 1-4 cm s hnisavě povleklou spodinou, puls a. dorsalis pedis bilaterálně hmatný. Meningeální jevy negativní.


Obrázek se zvětší kliknutím

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte


Laboratorní vyšetření

FW: 50/70
KO: leuko 6,5, ery 4,43, Hb 154, htk 0,42, tr 220
Dif.: ne 61, ly 28, mo 9, eo 2
Moč chem.: B 0, G 0, blr 0, UBG 0, krev 0, ketolátky 0
- sed.: leu 0-4
Bioch.: glykémie 3,9, urea 7,56, kreatinin 111, Na 138, K 4,75, Cl 106, blr 15, AST 0,31, ALT 0,80, AMS 2,1, CRP 0

Hemokultura: BACTEC 1x negativní
Kvantitativní kultivace moči: sterilní
Kultivace stolice: negativní
Sérologie syfilidy: RRR a TPHA negativní
Parazitologické vyšetření stolice: 2x negativní

Pomocná vyšetření

EKG: SR 66´, PQ 0,16, QRS hraniční šíře, osa intermediální, bez čerstvých ischemických změn.
RTG S+P: Normální nález.
Sono břicha: Difúzní jaterní léze charakteru steatózy, jinak bez zřetelné patologie na nitrobřišních orgánech.

Váš názor

O jaké diagnóze uvažujete a jaká vyšetření ji dovolí stanovit? Klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Zuzana Humlová, 15. 9. 2004