Případ 32

Horečka, bolesti břicha a ascites u 33 leté Číňanky

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Ovariální karcinom, popř. ovariální fibrom (= Meigsův syndrom, jež se rovněž pojí s ascitem)
  • Tuberkulózní peritonitida
  • Whippleova choroba
  • Břišní aktinomykóza

Laboratorní vyšetření

Tumor markery: alfa-fetoprotein: 2,9 U/ml (norma <10 U/ml), CA 125: 537 U/ml (norma <35 U/ml)
Tuberkulinová reakce: Mantoux II 18 mm
Sputum na mykobakteria: mikroskopicky negativní, LCR negativní, kultivace založena
Moč na mykobakteria: kultivace založena
Parazitologické vyšetření stolice: 3x negativní
Widalova reakce: negativní
Protilátky anti-HIV-1,2: negativní
Sérologie amébózy: negativní
Sérologie syfilidy: RRR a TPHA negativní
Sérologie yersiniózy: negativní

Punkce ascitu

Cytologie ascitické tekutiny: ojedinělé granulocyty a lymfocyty
Kultivace ascitické tekutiny: sterilní
Vyšetření ascitické tekutiny na mykobakteria: mikroskpicky barvením na acidorezistenci negativní, imunofluorescence LCR Myco tbc pozitivní, kultivace založena

Operační výkon

Explorativní laparotomie, peroperační biopsie peritonea, evakuace ascitu, založení drénu do malé pánve: V klidné celkové anestézii provedena laparotomie. Na serózách drobné miliární nálety připomínající až karcinózu peritonea, játra fixována k přední břišní stěně, žlučník jemný se stejnými nálety, kličky střevní jsou slepeny v konvolut, kličky tenkého i tlustého střeva i apendix poseté miliárními uzlíky, jinak bez patologického nálezu. Gynekologická revize orgánů malé pánve: děloha AVF posetá drobnými nažloutlými čočkovitými útvary o velikosti 8 x 5 mm, tuby odstupující od rohů děložních délky 7-8&cm opět poseté milii. Ovaria velikosti 3 x 4 cm, gyrifikovaná, hladkého povrchu. V Douglasově prostoru asi 250 ml žlutozeleného výpotku. Evakuován ascites a materiál odeslán do mikrobiologické laboratoře a na cytologické vyšetření, dále odebrány vzorky z peritonea k peroperační histologii, která potvrzuje nález tuberkulózy. Výkon ukončen zavedením drénu do Douglasova prostoru a suturou operačních vstupů.

Diagnóza

Po vyloučení ovariálního karcinomu diseminovaného na peritoneum přichází v úvahu zejména tuberkulózní peritonitida. Za povšimnutí stojí falešné zvýšení tumorového markeru CA 125 a naopak chybění známek plicní tuberkulózy a lymfadenopatie. Diagnóza byla definitivně stanovena z makroskopického obrazu z laparoskopie.

Terapie

Augmentin (co-amoxycilin), Efloran (metronidazol), Arficin (rifampicin), Sural (ethambutol), Nidrazid (izoniazid), Ofloxin (ofloxacin), Verospiron (spironolakton), Degan (metoklopramid), Algifen (metamizol+pitofenon+fenpiverin), Diazepam, Supp. glycerini, dieta, infúze.

Průběh

33 letá Číňanka přijata pro 14 dní trvající horečky, bolesti břicha a sonograficky prokázaný ascites, pro febrilie a vysoké zánětlivé ukazatele (FW, CRP) nasazen co-amoxycilin (Augmentin) a metronidazol (Efloran) i.v. však bez efektu. Horečky a bolesti břicha trvají, do diferenciálně diagnostických úvah se dostává zejména tuberkulózní zánět (klinický obraz, Mantoux 18 mm) nebo tumor s karcinózou peritonea (absence známek plicní tuberkulózy a lymfadenopatie, pozitivní tu marker CA 125, svědčící pro karcinom ovaria). Po probatorní punkci ascitu, z níž bylo vysloveno naléhavé podezření na specifickou etiologii, byla zahájena protituberkulózní chemoterapie čtyřkombinací (RIF, EMB, INH, olfoxacin) a již třetí den poklesla horečka, dyspeptické obtíže trvaly, proto realizováno laparoskopické vyšetření, které poskytlo makroskopický obraz miliárního rozsevu tuberkulózy na pobřišnici. Pacientka přeložena do tuberkulózní léčebny, kde léčbu dobře tolerovala a byla propuštěna do ambulantní péče.

Literatura

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Marie Dohňanská, 15. 9. 2004