Případ 30

Přetrvávající febrilie a porucha vidění u 24 letého muže se serózní meningitidou

(pokračování)

Další vyšetření mozkomíšního moku

Stanovení proteinových frakcí likvoru 21. den: IgG 82,9 (12-40), IgA 8,32 (0,2-2,1), IgM 3,34 (0,2-1,2), CRP 49,5 (0-40), haptogl. 2,77 (0,5-2,0), transf. 11,5 (n.), prealb. 18,9 (n.), oroso 11,8 (1,5-4,5), alb. 595,6 (120-300), apo-A1 29,04 (1,5-3), apoB 6,58 (0,5-2), kompl. C3 2,69 (N.), C4 0,86 (n.), antitrypsin 20,58 (6-15), Q Alb(CSF)/Alb (S) 14,89 - bar. porušena, Hodnocení: těžká porucha hematolikvor. bariéry, elevace Ig, pozitivita zánětlivých reaktantů, výrazná elevace destrukčních markerů, bez numerického průkazu i.t. syntézy Ig - Zánětlivý obraz se zn. destrukce tkáně CNS
Hodnocení HE bariéry: 21. den: S-IgG 7,24, S-Alb 42,36, M-IgG 48,1, M-Alb 497,42, QIgG 6,3.10-3, Qalb 11,74.10-3, oblast 2 - porušená HE bariéra
Izoelektrická fokusace likvoru a séra: Neprokázány žádné aberantní oligoklonální pásy v séru a žádné nekorespondující pásy v likvoru.
Protilátky proti herp. virům v likvoru: EBNA1 EBV neg., proti CMV a HSV negativní, proti VZV 1,35 OD/CO - vysoký titr
Mok na přítomnost HSV: HSV-DNA metodou nested PCR negativní
Kultivace moku: sterilní, mykobakteriální kultivace negativní
LCR Mycobacterium tuberculosis komplex: negativní
Mok a krev na přítomnost Borrelia burgdorferi : DNA patogenních borrelií neidentifikována, elektronová mikroskopie negativní
Mykotické antigeny v moku: Candida, Aspergillus, Cryptococcus negativní

Další laboratorní vyšetření

Sérologie:
 • revmatoidní faktor negativní
 • ASLO negativní
 • anti-Brucella včetně inkompletních protilátek negativní
 • RRR a TPHA negativní
 • leptospiróza negativní
 • Lymeská borrelióza: krev IgG a IgM negativní, mok IgG +/- (0,333), IgM negativní, kontrolní: krev i mok IgG a IgM negativní, krev - western blot - negativní
 • anti-Listeria O 1,2, 0 5 negativní
 • klíšťová encefalitida IgG a IgM negativní
 • KFR toxoplasmózy negativní ve všech třídách Ig
 • malárie negativní
 • respirační blok (influenza A, B, adenoviry, RS virus, Mycoplasma, Chlamydia) bez dynamiky titrů
 • enteroviry - Coxsackie A9, B1, B3, B5, 68-71, ECHO KFR negativní
 • antigenémie kryptokoka: negativní
Hemokultura: BACTEC negativní
Humorální imunologie: C3 1,85 (n. 0,6-1,8), 0,5 (n. 0,1-0,4), 24.1.: IgG, IgM, IgA normální, CIK 7, IELFO - bez kvalit. odchylek (paraproteinu), anti-ds-DNA, ANA, ANCA - negativní
Buněčná imunologie: 13 tisíc leuko: celk. T (CD3) 1611 (65%), celk. B (CD3/CD19) 568 (23%) = hor. hranice, TH (CD3/CD4) 1013 (41%), TS (CD3/CD8) 593 (24%), NK (CD3/CD16+56) 222 (9%)
LE buňky: negativní
Typizace HLA: HLA-A1, HLA-B 8,44, Bw 4,6

Pomocná vyšetření

Oftalmoskopie:

Fundus OL Fundus OP
Na fundu levého oka zánětlivá exsudace při svislé cévě nad makulou Fundus pravého oka s periflebitidou s bělavými exsudáty podél cév až do periferie a v makule subretinálními precipitáty
Fundus OL Fundus OP
Fundus levého oka s reziduálním nálezem na temporální horní větvi retinální žíly Zlepšený nález na fundu pravého oka, na makule téměř normalizace stavu

Fluorescenční angiografie:

Fundus OL Fundus OL
Sekvence fluorescenční angiografie levého oka zobrazující segmentární aktivitu s prosakováním barviva na temporální horní větvi retinální žíly

RTG vedlejších nosních dutin, skalních kostí, srdce a plic: normální nálezy
CT mozku: přiměřený nález na parenchymu mozku i mozečku
EEG: normální nález
EKG: 96´, sinusový rytmus, normání křivka
Echokardiografie: bez poruchy systolické funkce levé komory, nejsou morfologické změny na detekovaných chlopních
Sonografie břicha: nevelká splenomegalie, jinak normální nález na pankreatu, játrech, žlučníku, žlučovodech a obou ledvinách

Váš názor

Pokuste se stanovit diagnózu. Pro řešení klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 15. 9. 2004