Případ 2

Porucha chování a následně porucha vědomí u 29-letého HIV+ toxikomana

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Toxoplasmová encefalitida
  • Primární mozkový lymfom (u HIV+ bývá z B buněk)
  • Bakteriální či mykotický mozkový absces
  • Glioblastom
  • Nádorová metastáza

Diagnóza a výklad

Jedná se o primární mozkový lymfom (z B buněk) - potvrzeno sekcí (viz obrázek). Podkladem fokální léze mozku u HIV infikovaných s hlubokým imunodeficitem (poklesem CD4+ lymfocytů <150/mm3) je nejčastěji mozková toxoplasmóza (toxoplasmová encefalitida), která má rovněž charakter hypodenzních ložisek s postkontrastně se sytícím lemem, bývají častěji mnohočetné v obou hemisférách, lokalizované v kortikomedulární junkci, pacient mívá anamnestické protilátky proti Toxoplasma gondii a bývá dobrá odpověď na terapeutický pokus s protitoxoplasmovou chemoterapií (pyrimethamin + sulfadiazin nebo pyrimethamin + klindamycin). CT obraz připomíná meduloblastom (u non-HIV), nádorovou metastázu i mozkový absces. Naopak progresivní multifokální encefalitida (PML), rovněž častá u HIV+, tvoří mnohočetná ložiska v bílé hmotě bez lemu po podání kontrastní látky a stejně tak ischemické ložisko vyhlíží jinak. Poruchy chování (však na CT bez fokálního nálezu) mohou být u HIV+ způsobeny HIV encefalopatií (ADC - AIDS Dementia Complex), výjimečně progresivní paralýzou. Poruchy vědomí jsou i příznakem meningitid, u HIV+ zejména kryptokokové, méně bakteriální, listeriové a tuberkulózní.


Průběh

29-letý HIV+ toxikoman byl přeložen z vězeňské nemocnice pro rozvíjející se poruchu chování, zhoršování stavu vědomí a křeče. Ve fyzikálním vyšetření vedle poruchy vědomí dominuje levostranná paréza lícního nervu a spastická triparéza, byla zahájena infuzní terapie krystaloidy, byl zaveden permanentní močový katetr, pacient byl umístěn na monitorované lůžko. Pro obrovské ložisko na CT mozku byla zahájena protiedémová terapie dexamethasonem a manitolem, vzhledem ke křečím clonazepam. I přes terapeutický pokus protitoxoplasmovou dvojkombinací (sulfadiazin 4 x 1,5g do NG sondy + pyrimethamin 200mg/d, dále 150mg/d a 100mg/d do NG sondy) se stav vědomí rychle horší, pacient upadá do hlubokého bezvědomí, další rozšiřování o resuscitační péči nebylo indikováno. Pacient za 4 dny umírá.


Literatura

  • Walot I, Miller BL, Chang L, Mehringer CM. Neuroimaging findings in patients with AIDS. Clin Infect Dis 1996;22:906-919. Abstrakt on-line zde
  • Rozsypal H. AIDS - klinický obraz a léčba. Maxdorf, Praha 1998, pp. 236

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002