Případ 2

Porucha chování a následně porucha vědomí u 29-letého HIV+ toxikomana

29-letý HIV+ toxikoman přeložen z vězeňské nemocnice pro rozvíjející se poruchu chování, zhošování stavu vědomí a křeče.

Anamnéza

HIV infikován asi před 10 lety v zahraničí zřejmě v souvislosti s i.v. aplikací drog. V minulosti onemocněl virovou hepatitidou B, při níž byla diagnostikována HIV a HCV séropozitivita. HIV infekci neléčil, léky neužívá, abusus drog t.č. neguje. Operace ledviny před lety, další údaje z anamnézy nelze zjistit, alergii snad nemá.
SA: Nezaměstnaný, bezdomovec, nyní uvalena vazba pro krádež.

NO: V cele vazební věznice opětovně kálel a močil mimo záchod, svlékal si oblečení a nahý si lehal na podlahu, přikrýval se pokrývkou, nenavazoval kontakt, poslední dny nejedl a nepil. Byl vyšetřen lékařem LSPP, konstatována těžká porucha chování, známky počínající dehydratace, pro neúnosné chování přijat na interní oddělení vězeňské nemocnice. Během týdenní hospitalizace střídavě validně komunikuje, občas musí být krmen, občas je zmatený, často močil mimo WC. Bylo zahájeno řízení ke zrušení vazby ze zdravotních důvodů, v den překladu se objevily křeče střídavě v obou dolních končetinách.

Fyzikální nález

T 36,3°C, P 88, TK 120/80, D 18. Kachektický, bradypsychický, simplexní, ale odpovídá adekvátně a snaží se spolupracovat. Hlava: paréza VII. nervu vlevo je patrná až při mimice, bez lagoftalmu, drobný hematom pod levým obočím. Paralelní postavení bulbů, zornice izokorické, fotoreakce výbavná. Dutina ústní: sliznice oschlé, bez sooru, hrdlo lehce nastříklé, chrup kariézní, jazyk bíle povleklý s drobnými leukoplakiemi. Krk: lymfatické uzliny a štítná žláza nehmatné, puls karotid symetrický, jugulární náplň přiměřená. Hrudník symetrický, dýchání čisté, akce pravidelná, ozvy ohraničené. Břicho: jizva po levostranné lumbotomii staršího data, pod úrovní, poklep diferencovaně bubínkový, palpace nebolestivá, játra a slezina nehmatné, peristaltika slyšitelná. Dolní končetiny bez otoků. Orientačně neurologicky: Končetiny: výrazné oslabení svalové síly levé horní končetiny v pletenci i ruky, končetina v lokti v semiflekčním postavení, šs rr zde živější, Mingazzini nelze vyšetřit, dolní končetiny: oslabení svalové síly oboustranně, šs rr zvýšené, py ir - Babinski +, Vítek +, Mingazzini nelze. Men. jevy: šíje lehce vázne, spine sign nevyšetřen, Lasegue 80°.

Laboratorní, zobrazovací, pomocná a konziliární vyšetření

FW: 54/80
KO: leuko 5,8, ery 3,16, Hb 106, htk 0,32, tr 206 000
Dif.: tyč 1 ne 23, ly 54, mo 10, eo 9, ba 3
Moč chem.: pH 5, bílk. +, ostatní negativní.
Bioch.: Glykemie 3,9
Na, K, Cl, Ca v mezích normy
Urea, kreatinin, bilirubin v mezích normy
CRP 28
AST 0,67, ALT 1,13, ALP 1,46, GMT 2,70, LD 5,6
Celková bílkovina 66, albumin 30
Bakteriol.: Zahájena kolekce sputa na průkaz mykobakterií.
Imunologie: CD4+ lymfocyty 68/ mm3, IRI 0,085.
Virologie: VL PCR HIV RNA 208.000 kopií/ml
anti-HAV total pozit., anti-HAV IgM negat., HBsAg negat., HBeAg negat., anti-HBc IgM negat., anti-HBs pozit., anti-HBe pozit., anti-HCV pozit.
Sérologie: CMV IgM pozit., IgG pozit.
RRR negat., VDRL negat.
Toxoplasmóza: IgM negat., IgG pozit.

Likvor:
  • Cytol.: ly 10/3
  • Bioch.: B 0,8g/l, G 2,3 mmol/l, Cl 128 mmol/l
  • Kultivace standardní i mykobakteriální: založeny.
  • Antigeny: Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Candida sp. negativní.

CT mozku: Hypodenzní ložisko 5 x 3 x 4 cm prstenčitého tvaru s postkontrastně se sytícím lemem. V jeho okolí je edém, který způsobuje přetlačení komorového systému doleva o 8 mm přes střední čáru, kompresi pravé komory, levá je dilatovaná tlakem útvaru na foramen Monroi. Edém postihuje celou pravou hemisféru, méně i část levé. Závěr: ….

RTG S+P: Plicní parenchym bez ložiskových a infiltrativních změn, kresba přiměřená, bránice hladké, úhly volné, srdce normálního tvaru a velikosti, mediastinum nerozšířeno.
SONO břicha: Difúzní jaterní léze bez hepatomegalie, žlučník evakuován bez zjevných konkrementů, normální nález na žlučovodech, obraz chronické pankreatitidy, chybění levé ledviny, mírné difúzní zvětšení pravé ledviny.

EKG: SR 80´, převodní doby v normě, bez ložiskových změn.
EEG: Zatím nevyšetřeno.

ORL: Otoskopicky: bubínky šedé s reflexem.
Oční: Fundus obou očí bez známek městnání, bez ložiskových změn na sítnici.

Váš názor

Rozmyslete si diferenciální diagnózu, Váš postup a pak klikněte na pokračování.

 

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 6. 3. 2002