Případ 27

Febrilní průjmové onemocnění vedoucí k dehydrataci a následná respirační insuficience u 69 leté ženy

69 letá žena s horečkami, zvracením, průjmem a známkami dehydratace byla přeložena pro respirační insuficienci během infuzní léčby

Anamnéza

RA: Matka zemřela stářím, měla diabetes, otec zemřel tragicky.
PA: Důchodkyně.
EA: O styku s infekcí neví, pokrmy nejsou známy.
AA: Negativní.
OA: Před rokem cévní mozková příhoda s reziduální parézou pravé horní končetiny. Operace: apendektomie před 4 roky, úrazy neměla.
FA: Anopyrin 100 mg 1 x denně.
GA: Blíže nezjištěno.

NO: Před týdnem se objevily febrilie až 40°C, den nato začal silný průjem vedoucí k inkontinenci, byly tmavé vodové stolice asi 4 x denně, opakovaně zvracela, nejedla, ale ani nepila. Praktická lékařka ordinovala Ercefuryl (nifuroxazid) 200 mg 4 x 1 tobolku. V dalších dnech všechny obtíže trvaly, pacientka několikrát upadla, začala trochu blouznit, v poledne ji vnuk dovezl na interní oddělení. Tam byly shledány známky těžké dehydratace a zahájena infuzní léčba. Byly odebrány 3 hemokultury a nasazen Axetin (cefuroxim) 3 x 750 mg i.v. Během hospitalizace se objevila respirační insuficience, v podvečer se ještě prohloubila, tachypnoe byla okolo 40/min., došlo k hypoxii (SpO2 76-88%) a hypotenzi (TK 70/50). Stav si vyžádal překlad na jednotku intenzivní péče (JIP) infekční kliniky. Pacientka byla převezena vozem RLP, během transportu byl podáván maskou kyslík ve vysoké frakci (FiO2 0,8), doprovázející lékař byl pro hypotenzi 60/30 nucen nasadit Tensamin (dopamin) v kontinuální infuzi.

Fyzikální nález

T 35,2°C, P 132´, TK 80/55, D 46´, SpO2 83% s bez O2maskou, 78% bez O2masky.
Lucidní, anxiózní, neklidná, nelze navázat kontakt, obézní, tachypnoe, periferní cyanóza. Turgor lehce snížený. Hlava: inervace n. VII. intaktní, oči - bulby ve středním postavení, neklidně těká očima, nefixuje, zornice izokorické, foto +. Nos a uši bez sekrece. DÚ: sliznice oschlé, hrdlo suché, čisté, jazyk hrubě hnědě povleklý, jugulární náplň není zvýšená, štítná žláza nehmatná. Dýchání: tachypnoe, 46´, sklípkové, při bazích chrůpky bilat., akce prav., tachykardie 132´, 2 ozvy, šelest není diferencovatelný, periferní puls sotva hmatný, akra chladnější, periferní cyanóza. Břicho obézní, nad niveau, jizva po APE klidná, poklep bubínkový, prohmatné, játra +2 prsty, slezina nehmatná, perit. příznaky negativní, peristaltika neslyšná. Tapottement bilat. negat. Genitál bez fluoru, pokálená. Dolní končetiny bez otoků. Končetinami hýbe, rr šlachosvalové na pravostranných končetinách sporně vyšší, Babinski bilat. negat. Meningeální jevy: šíje orientačně volná, spine sign nezkoušen, Lasegue negativní. Vyšetřena vleže. Kanyla v pravém předloktí funkční, kape vak označený Tensamin 200mg/500ml F1/1.


Laboratorní vyšetření

FW: 90/112
KO: leu 20,9, ery 3,57, Hb 97, Hct 0,32, trombo 76
Dif.: S 58, T 30, Ly 2, Mo 6, MMy 4
Hemokoag.: Quick 11,7, INR 1,02, aPTT 92, R 3,01, fbg 4,36, etanol test negat.
Krevní skupina: B Rh+
Moč chem.: pH 6, bílk. ++, krev ++, ostatní negat.
- sed.: ery 5-10, leu 0-4, hlen 2, kys. moč. 2
- ionty, AMS (za 16 hod. po přijetí): Na 73, K 13, Cl 84, U-AMS 23
Bioch.: glykemie 5,8, laktát 5,11 (norm. 0,6-2,4)
Na 130, K 2,6, Cl 95, Ca 2,4
U 37, kr 680, blr 21
AST 3,32, ALT 1,66, ALP 4,56, ALP 4,59, AMS 22,6
CB 54, alb. 25, CRP 291
chol. 3,8, TG 4,79
Astrup: pH 7,30, pCO2 3,6, pO2 6,9, BE -10,5, StB 16, AkB 13,6, SaO2 0,83

Mikrobiologická vyšetření:
  • Kultivace stolice: odběr proveden
  • Hemokultura: 3 x odebrána, založena do anerobní i aerobní nádobky BACTEC
  • Moč - kvant. kultivace: založena

Pomocná vyšetření

EKG: SR 90´, PQ 0,16, QRS 0,10, repolarizace bez odchylek, sklon el.osy srdeční doleva.
RTG S+P: Dilatace srdce, levá bránice překryta dilatovaným srdcem, městnání v malém oběhu, parenchym bez infiltrace, ETK 3 cm nad karinou, CŽK vedený přes v. subclavia končí v ústí horní duté žíly do pravé síně (in situ).
Sonografie břicha: Nefrolitiáza vpravo, solitární cholecystolitiáza, přiměřený nález na pankreatu, žlučovodech, játrech, levé ledvině a slezině.

Váš názor

Určete základní diagnózu a její komplikace, doplňte vyšetření a navrhněte léčbu. Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 11. 4. 2003