Případ 26

Febrilie, posléze subfebrilie u 43 leté ženy s kardiálním selháním

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

  • Sepse - vyšetřeními pátráme po zdroji a snažíme se o identifikaci původce
  • Arteriitis temporalis - exacerbace po vysazení kortikoterapie
  • Hluboká flebotrombóza levého bérce

Mikrobiologická vyšetření

Hemokultura: Enterococcus faecalis: citl. AMC, AMP, UNS, CMP, IMI, VAN

Kvantitativní citlivost z hemokultury izolovaného kmene Enterococcus faecalis stanovená E testem:

Antimikrobní látka MIC (mg/l) Hraniční koncentrace (mg/l)
ampicilin 0,75 8
vankomycin 1,5 4
teikoplanin 1 8
rifampicin 1 1

Moč - kvant. kultivace: Escherichia coli 104, Citrobacter freundii 104

Echokadiografie

Transtorakální echokardiografie (2. den hospitalizace): Vegetace na cípech aortální chlopně maximálně na pravém koronárním a nekoronárním cípu, dále vegetace na zadním cípu mitrální chlopně, kombinovaná lehká mitrální regurgitace a stenóza, známky aortální regurgitace, lehká dilatace levé síně. Kontraktilita LK v normě.

Transezofageální echokardiografie (8. den hospitalizace): Na aortální chlopni byly zachyceny vegetace na všech třech cípech. V SAX, úhel 370° v pozici 11 vegetace 8 x 5 mm, v pozici 2 vegetace 7 x 5 mm a v pozici 6 vegetace 13 x 8 mm. Absces prstence nezachycen, regurgitace aortální je významná, normální poměry levé komory, normální systolická funkce. Na mitrální chlopni nelze vyloučit drobnou vegetaci velikosti kolem 1 mm, je přítomna lehká mitrální regurgitace.

Transezofageální echokardiografie

Vyšetřil MUDr. R. Feureisl, Kardiologie s.r.o., FN Bulovka

 

Další laboratorní vyšetření

Bioch.: hladina digoxinu 1,97
Humorální imunita: IgG 9,4 g/l, IgA 1,85 g/l, IgM 1,92 g/l, C3 1,68, C4 0,43 CIK 70
Baktericidie séra:
- MIC před podáním ATB: 1:64
- MIC po podání ATB: 1:256
- MBC před podáním ATB: 1:64
- MBC po podání ATB: 1:256

Další pomocná vyšetření

CT mozku: Pooporeční změny frontotemporálně vpravo, prostornější postranní komora vpravo, stav po trepanaci (lalokové) temporálně vpravo, postkontrastně jiné patologické změny nejsou patrny.
Sono břicha: Hepatomegalie, přiměřený nález na pankreatu, obou ledvinách, slezině, žlučovodech a žlučníku.

Váš názor

Rozhodněte optimální antibiotickou léčbu a zvažte přínos a riziko náhrady chlopní. Pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Jana Příhodová, 1. 2. 2003