Případ 26

Febrilie, posléze subfebrilie u 43 leté ženy s kardiálním selháním

43 letá žena hypertonička přeložena pro febrilie, posléze subfebrilie při známkách kardiálního selhání

Anamnéza

RA: Otec zemřel v 61 letech na ca plic, matka a bratr hypertenze.
PA: Nezaměstnaná, má zažádáno o plný invalidní důchod.
SA: Rozvedená, 2 děti.
AA: Penicilín - vyrážka před cca 15 lety.
OA: Arteriální hypertenze II dle WHO, dle dokumentace susp. stenóza pravé renální arterie, 1999 hysterektomie, zároveň provedena apendektomie, III/2000 subarachnoidální krvácení, zaklipována arteria carotis interna vpravo pro gigantické aneuryzma, jako následek zůstala amauróza pravého oka. V dokumentaci je také uváděna arteriitis temporalis, z této indikace užívala až do IV/2001 Prednison 7,5 mg denně, diagnosa ale nebyla histologicky ozřejmena, zůstala nejistá a kortikoidy byly na konci IV/2000 vysazeny. III/200l prodělala bronchopneumonii.
GA: 2x gravidní (2 děti), 1999 hysterektomie.

NO: Před 14 dny byla přijata na interní odd. pro kašel, námahovou dušnost a febrilie, podezření na pneumonii se dle rtg nepotvrdilo, ale jako důvod obtíží byla shledána levostranná kardiální insuficience. Pro horečky byl nasazen cefazolin (Kefzol), který se ukázal bez efektu. Po 10 dnech se objevila tachyfibrilace síní, pro niž byla přeložena na interní JIP. Zdařila se verze amiodaronem (Cordarone), trvá však únava a subfebrilie, 2x se objevily bolesti v prekordiu.

Fyzikální nález

T 37,7°C, P 112, TK 135/70, orientovaná, spolupráce slabší, kůže bledá, bez petechií, jen četné podkožní hematomy staršího data po vpiších, turgor přiměřený. Pooperační jizvy staršího data na pravé straně krku, před pravým uchem, na volární straně levého předloktí. Hlava poklepově nebolestivá, m.n. intaktní, amauróz pravého oka, spojivky klidné, uši a nos bez sekrece, hrdlo klidné, jazyk vlhký. Dýchání sklípkové čisté, akce srdeční pravidelná, systolický šelest parasternálně vlevo, periferní puls dobře plněný. Břicho měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, játra +1 cm, slezina nehmatná, tapottement negativní. HK: susp. "třísky" na 3. a 5. prstu PHK. DK: levé lýtko mírně oteklé, palpačně bolestivé, Homans +, vpravo bpn, onychomykosa na DK. Šíje volná.

Laboratorní vyšetření

FW: 75/92
KO: leu 6,7, ery 3,08, Hb 89, Hct 0,27, objem ery 88, tr 224
Dif.: seg 0,81, mo 0,05, ly 0,14
Krevní skupina: B Rh+
Hemokoagulace: Quick 12,5, INR 1,09, APTT 31,2, R 1,04, etanol negativní, vločky
Moč chem.: pH 5, bílk. +, ostatní negat.
Biochemie: G 5,1
Urea 4,47, kreatinin 91, Na 137, K 4,15, Cl 92
AST 0,52, ALT 0,33, ALP 0,88, GMT 0,48, LD 8,6, HBD 4,2, CK 15,4, AMS 2,69
Celk. bílk. 65, albumin 37
CRP 234
TG 2,37

Pomocná vyšetření

Oční pozadí: Atrofie papily n. II. vpravo, parciální atrofie papily n. II. vlevo (po operaci ruptury intrakraniálního aneuryzmatu), sclerosis vasorum retinae, bez ložiskových změn na sítnici
Rtg plic: Dilatace srdečního stínu, hyperémie hilů, městnání v malém oběhu, zmnožená kresba až hypoventilační změny v pravém dolním plicním poli. Sumace měkkých tkání vlevo bazálně, nelze vyloučit drobný fluidotorax.
UZ hlubokých žil DK: Známky inkompletní obliterace v oblasti levého bérce.
EKG: sinusový rytmus 122/min., pravid., int. PQ, QRS, QT v normě, sklon el. osy doleva, přech. zóna V2-V3, korýtkovité deprese STI, naznač.aVL (digitalizace v.s.), deprese ST horizontální s maximem v oblasti hrotu

Váš názor

Naordinujte klíčová vyšetření pro stanovení diagnózy a svoji volbu ověřte kliknutím na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Jana Příhodová, 1. 2. 2003