Případ 25

Bolesti hlavy a těla, horečka a kožní projevy u 23 leté ženy

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

Horečka a petechiální exantém, event. s bolestí hlavy mohou být průvodnými příznaky
 • meningokokové meningitidy či sepse (s perikarditidou nebo myokarditidou)
 • jiné sepse
 • infekční endokarditidy s periferními embolizacemi (event. embolizací do mozku)
 • trombocytopenické purpury
 • anafylaktoidní (Henoch-Schönleinova) purpury
 • rickettsiózy
 • lékové purpury
 • vaskulitidy.


Laboratorní vyšetření

Hemokultura: založena.
Výtěr z krku: odebrán.

Likvor: zkalený.
 • Cytol.: seg 32000/3
 • Bioch.: Pandy +++, B 8,8, G 0,1, Cl 114,5
 • Kult.: založena
 • Latexová aglutinace: antigen Neisseria meningitidis séroskupiny C pozitivní, antigeny N. meningitidis séroskupiny B, S. pneumoniae, H. influenzae negativní.

Pomocná a konziliární vyšetření

RTG S+P: Plicní parenchym bez ložiskových a infiltrativních změn, kresba přiměřená, bránice hladké, úhly volné, srdce normálního tvaru a velikosti, mediastinum nerozšířeno.
Echokardiografie: Perikardiální výpotek semikvantitativně 300 ml, stopová pulmonální insuficience bez postižení pulmonálních chlopní, hemodynamicky nevýznamná.
Oční: Fundus obou očí bez známek městnání, bez ložiskových změn.

Diagnóza

Jedná se o meningokokovou meningitidu s klinickými projevy a laboratorními známkami diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Elektrokardiogram (EKG) a echokardiografie svědčí pro incipientní exsudativní perikarditidu, která je častou komplikací meningokokové meningitidy.

Průběh

23-letá žena přijata pro denní anamnézu horečky s cefalgií a myalgií, lehkou kvalitativní poruchou vědomí a petechiemi na kůži pro suspektní invazivní meningokokové onemocnění. Likvorový nález potvrdil meningitidu, kultivačně z likvoru i hemokultury byl prokázán meningokok (Neisseria meningitidis, latexovou aglutinací a dodatečnou typizací séroskupiny C). Zavedena léčba krystalickým penicilinem v megadávce. Počáteční projevy centralizace byly zvládnuty volumoterapií s podporou vazoaktivních aminů (dobutamin, dopamin). Krvácivé projevy ve smyslu petechií až sufúzí na kůži, krvácení okolo žilních vstupů a mikrohematurie jako výraz diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC) byly léčeny heparinem, mraženou plazmou a substitucí antitrombinu III (Kybernin). Echokardiograficky byl prokázán nevelký perikardiální výpotek, jež se do kontroly za 14 dní zcela rezorboval. Do tří dnů horečka poklesla k normě, bolesti hlavy ustoupily, meningeální jevy odezněly, následně klesly i zánětlivé ukazatele.


Literatura

 • Rožnovský L, Štruncová V, Křížová P, et al. Anamnestické údaje u pacientů s invazivním meningokokovým onemocněním. Klin mikrobiol inf lék 2002;8(2):48-56
 • Rožnovský L, Dostál V, Plíšek S. Léčba diseminované intravaskulární koagulace u meningokokových onemocnění - trvající rozpaky. Klin mikrobiol inf lék 2001;7(4):97-101
 • Rožnovský L, Plíšek S, Dostál V. Kde se nacházíme v diagnostice a léčbě meningokokových onemocnění. Klin mikrobiol inf lék 2001;7(4):90-96

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 1. 2. 2003