Případ 23

Tři roky trvající únava a subfebrilie u 32 leté ženy

(pokračování)

Definice

Chronická únava

Únava tvající 6 a více měsíců (prolongovaná únava trvá 1-5 měsíců).

Chronický únavový syndrom

Podle revize Holmesovy definice z roku 1993 chronický únavový syndrom zahrnuje 2 hlavní kritéria:
 1. klinicky zhodnocená, nevysvětlitelná perzistující či relabující chronická únava se stanoveným začátkem před 6 a více měsíci, jež se nezlepšuje adekvátním odpočinkem a závažně omezuje dříve uskutečňované vzdělávací, společenské a osobní aktivity
 2. přítomnost 5 nebo více následujících příznaků v posledních 6 a více měsících, jež nepředcházely únavě:
  • zhoršení krátkodobé paměti nebo koncentrace
  • bolest v krku
  • citlivé zduření lymfatických uzlin
  • myalgie
  • bolest více kloubů bez otoku a zarudnutí
  • bolest hlavy jiného charakteru a intenzity než dříve
  • únava po fyzické zátěži trvající >24 hod.
K chronické únavě vedou samy o sobě:
 • hypotyreóza
 • spánková apnoe a narkolepsie
 • vedlejší účinky léků
 • malignita
 • chronická hepatitida B nebo C
 • duševní nemoci
  • maniodepresivní psychóza
  • psychózy včetně schizofrenie
  • demence
  • mentální anorexie a bulimie
 • alkoholizmus a drogová závislost
 • těžká obezita (BMI ł45)
K chronické únavě mohou vést stavy, které nevylučují současný CFS:
 • fibromyalgie
 • anxiózní neuróza
 • neurastenie
 • depresivní stavy
 • somatizace
 • syndrom mnohočetné chemické přecitlivělosti
Přítomnost těchto stavů nevysvětluje přítomnost chronické únavy:
 • adekvátně léčená hypotyreóza
 • bronchiální astma s léčbou navozenými normálními funkčními testy
 • řádně léčená syfilis
 • řádně léčená lymeská borrelióza
 • některé fyzikální a laboratorní nálezy či nálezy v zobrazovacích vyšetřeních, které jednoznačně nevedou k únavě
 • izolovaný vzestup titru antinukleárních protilátek (bez jiných klinických či laboratorních známek kolagenózy)

Vyšetření jsou zaměřena na vyloučení různých chorob (např. roztroušené sklerózy). Vyšetření nejsou striktně předepsána, pokud pro tato onemocnění nesvědčí klinický obraz. K rozhodnutí o diagnóze většinou nemají význam sérologické testy k stanovení protilátek proti EB viru, herpes simplex viru, enterovirům, retrovirům, kvasinkám druhu Candida albicans, imunologická laboratorní vyšetření (např. populace a subpopulace lymfocytů) a zobrazovací vyšetření (MRI, PET).

Diferenciální diagnóza

K chronické únavě mohou vést tato onemocnění:

 • HIV infekce a jiné imunodeficience
 • autoimunitní onemocnění
 • hypotyreóza a jiné endokrinopatie
 • spánková apnoe a narkolepsie
 • vedlejší účinky léků
 • malignita
 • chronická hepatitida B nebo C
 • duševní nemoci
  • maniodepresivní psychóza
  • psychózy včetně schizofrenie
  • demence
  • mentální anorexie a bulimie
 • alkoholizmus a drogová závislost

Diagnóza

Únava, mírné subfebrilie, nespecifické příznaky a prakticky normální laboratorní nálezy neprokazující organické onemocnění splňují kritéria chronického únavového syndromu (chronic fatigue syndrome).

Průběh

32 letá žena s 3 roky trvající únavou, subfebriliemi a dalšími nespecicifickými příznaky byla přijata k vyšetření. Během hospitalizace (v klidu) měla jen mírné subjektivní obtíže, odpolední subfebrilie dosáhly maximálně 37,4°C, nereagovaly na podání paracetamolu. Výsledky laboratorních vyšetření byly vesměs normální nebo s drobnými nespecifickými odchylkami, ve výtěru z nosu byl zachycen S. aureus, byly zaznamenány sérologické známky aktivity EBV infekce. Na EKG křivce byly jen známky vegetativní stigmatizace (v rytmu a repolarizaci). Nebyla prokázána organická příčina únavy, pacientka byla propuštěna do ambulantní péče.

Doporučení

Ozdravný režim: správná životospráva, pravidelná strava bohatá vitaminy, kúry vitaminu B12, dechová cvičení, uhličité a bylinné koupele, zkusit saunu, cvičit jógu, popř. autogenní trénink pod odborným vedením (psychologa), pokus s Broncho-vaxomem (nespecifické imunostimulans z bakteriáních lyzátů): 3 desetidenní kúry 1 x 1 tabl s 20 denními pauzami.


Literatura

 • Holmes GP, Kaplan JE, Gantz NM, et al. Chronic fatigue syndrome: a working case definition. Ann Intern Med 1988;108:387-389
 • Fukuda K, Straus SE, Hickie I, et al. The chronic fatigue syndrome: A comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med 1994;121:953-959

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, 1. 2. 2003