Případ 22

Subfebrilie, zvracení a laboratorní známky renální a hepatální léze u 52 letého muže po práci v zaplavené oblasti

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

Dominuje renální insuficience:

 • leptospiróza
 • skandinávská epidemická nefropatie (hantaviróza)
 • analgetická nefropatie
 • jiné onemocnění ledvin

Doplňující laboratorní a jiná pomocná vyšetření

Moč kvant. proteinurie: 1,8 g/24 hod.
- Hamburgerův sediment: ery 1513/min, leuko 11098/min, válce 0/min
- kvant. kultivace: sterilní
Kultivace stolice: Escherichia coli
Biochemie: Ca 2,42, P 1,23

Markery virových hepatitid:
 • anti-HAV total negativní, anti-HAV IgM negativní
 • HBsAg negativní, anti-HBc negativní, anti-HBs negativní
 • anti-HCV negativní
Sérologie:
 • - leptospirózy: negativní
 • - klíšťové meningoencefalitidy: negativní
 • - hantavirů: negativní
 • - tularemie: negativní
Humorální imunita: Imunoglobuliny (g/l): IgG 4,9, IgA 16,9, IgM 0,14
Složky komplementu a cirkulující imunokomplexy: C3 1,42, C4 0,65 (vyšší), CIK 55
Autoprotilátky: ANA, ANCA negativní

CT břicha: Normální nález na nitrobřišních orgánech. Osteolytická expanze IX. žebra vlevo se zesílením pleury v levém zadním kostofrenickém úhlu.

Váš názor

Na základě získaných výsledků doplňte klíčová laboratorní a pomocná vyšetření k potvrzení diagnózy a pak klikněte na pokračování.


Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© V. Aster, V. Horáková, H. Rozsypal, 1. 2. 2003