Případ 21

Febrilie, krční lymfadenitida a mapovitý exantém po cefacloru u 2,5-letého chlapce

(pokračování)

Diferenciální diagnóza

Pokud budou symptomy hodnoceny odděleně, nabízí se množství suspektních diagnóz, resp. jejich koincidence:
 • Streptokoková tonzilofaryngitida
 • Spála
 • Sepse
 • Syndrom toxického šoku
 • Léková alergie (na podaný cefalosporin)
 • Virová či rickettsiová exantémová onemocnění
 • Stevens-Johnsonův syndrom
 • Infekce močových cest
 • Hepatální léze.
Uvedená kombinace symptomů vyhovuje diagnóze
 • Kawasakiho syndromu.


Další laboratorní a pomocná vyšetření

Bioch.: LD, HBD, CK, CK-MB, troponin v mezích normy, cholesterol 1,85, HDL-C 0,74, LDL-C 0,75, TG 0,70
Stolice na rotaviry a adenoviry: negativní
Virol.:
 • Respirační blok: influenza A, B, adenovirus, RS virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae: bez známek aktivity
 • Herpetické viry: HSV a VZ virus negativní, CMV IgM a IgG negat.
 • Markery virových hepatitid: anti HAV total negat., HBsAg negat., anti-HBc IgM negat., anti HCV negat.
Sérologie:
 • Leptospirózy - negativní
 • Listerióza - negativní
 • Toxoplasmóza - negativní
 • Tularémie - negativní
Protilátky proti antibiotikům:
 • proti penicilinu 1:160 až 1:320
 • proti cefalosporinům 1: 80
 • (obojí zvýšení titru může být nespecifické vzhledem k zvýšené koncentraci celkových IgE)
Humorální imunita: IgG 6,01, IgM 0,69, IgA 0,63, C3 1,63, C4 0,52, IgE 310 (vyšší)
Buněčná imunita: lymfocyty - 2520 /mm3 (sníženo), T lymfocyty CD3+ 1436 /mm3 (57%) (norma 1300-1500 /mm3 [65-75%])
Echokardiografie: Apikálně malý perikardiální výpotek 3mm, širší odstupy obou koronárních artérií (3mm), avšak aneuryzmata nedetekována.

Diagnóza

Chlapec onemocněl Kawasakiho syndromem. Bylo splněno všech 6 klinických kritérií, laboratorní nálezy byly s diagnózou kompatibilní a diagnózu podporující - vysoká sedimentace a vysoká hladina CRP, narůstající trombocytóza, leukocyturie. Rovněž rozvoj koronárních aneuryzmat je pro onemocnění zcela charakteristický. V souladu s diagnózou došlo k rychlému zlepšení stavu s poklesem horečky po podání megadávky polyvalentního imunoglobulinu.

Průběh

2,5 letý chlapec přijat 3. den febrilní, schvácený s mapovitým exantémem (však po nasazení cefacloru). Již při přijetí bylo vysloveno podezření na Kawasakiho syndrom. Febrilie trvaly ještě 5 dní, migrující mapovitý exantém byl maximálně vyjádřen perigenitálně. Chlapec měl oboustrannou konjunktivitidu, rudé rty, malinový jazyk, rudé hrdlo, povšechnou lymfadenopatii s maximem na krku vlevo, stolice byly průjmovité. Dítě bylo mrzuté, negativistické, bránící se jakémukoli vyšetření. Byly monitorovány vitální funkce, nasazeny infuze. Arteriální hypertenze a nižší diuréza si vyžádaly léčbu diuretiky (furosemid) a ACE inhibitory (enalapril). V hemokultuře byl 1 x zachycen enterokok (Enterococcus faecalis) - patrně šlo o kontaminaci - a 2 x byla hemokultura sterilní. Ostatní bakteriologická i sérologická vyšetření byla rovněž negativní. Přesto byla podána antibiotika (vankomycin, gentamicin, ampicilin, klaritromycin) - celkem 10 dní. 8. den od začátku onemocnění byl podán polyvalentní imunoglobulin v megadávce (Flebogamma 25g i.v.) a do 24 hodin horečka poklesla, exantém vymizel, stav dítěte se celkově zlepšil, chlapec začal být čilý, veselý, zlepšila se chuť k jídlu. Dále již byla teplota normální, kardiopulmonálně byl kompenzován, krevní tlak se normalizoval, bilance tekutin byla vyrovnaná, probíhala deskvamace kůže na dlaních a ploskách, vyjma kariézního chrupu byl fyzikální nález přiměřený. Předpokládaný vzestup počtu trombocytů dosáhl 1006 /mm3, CRP klesl k nule, elevované aktivity aminotransferáz se rychle normalizovaly, poslední hladina cholesterolu byla 4,7mmol/l, proteinurie a leukocyturie ustoupily. Vývoj na ECHO srdce byl pro Kawasakiho syndrom typický (ektázie na koronárních tepnách, postupně až aneuryzma RCA 4mm, hemodynamicky v pásmu malé významnosti, perikardiální výpotky vymizely, shledána normální funkce srdeční svaloviny), na EKG byl přechodně zastižen inkompletní blok pravého raménka. Chlapec byl po 3 týdnech hospitalizace propuštěn v dobrém stavu domů.

Doporučení

Domácí klidový režim, nízkocholesterolová dieta, Anopyrin 100mg 0 - 1/2 - 0 tbl, Persantin (dipyridamol) 75mg 1/4 - 0 - 1/4 tbl. Pozván ke kontrolním prohlídkám, odběrům a echokardiografickým vyšetřením. Plánovaný stomatologický výkon v celkové anestezii odložen.


Literatura

 • Hobstová J, Ambrožová H. Kawasakiho syndrom – desetileté zkušenosti. Klin Mikrobiol Inf Lék 1997;3(8):209-213

Zpět na Kasuistiky infekčních nemocí
Úvodní stránka
 
© Hanuš Rozsypal, Marie Podojilová 13. 10. 2002